Solicitare ofertă de prețuri pentru servicii de cazare, alimentare și sală de training

Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) anunță concurs de selectare a ofertelor de prețuri pentru servicii de cazare, alimentare și sală de training pentru o activitate instruire a unui grup de 10-12 persoane în afara mun. Chișinău.

CONTEXT

CIDDC este o organizație nonguvernamentală, fondată în 1999. Inspirăm adulții să asculte vocea fiecărui copil și colaborăm cu copiii, familiile, autoritățile, serviciile publice și societatea civilă pentru a elabora și aplica soluții bazate pe drepturile copilului. Pentru mai multe informații, accesați www.drepturilecopilului.md .

Activitatea de instruire are loc în cadrul proiectului Clubul Taților, parte din programul „Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței în bază de gen” (etapa a doua), finanțat de Uniunea Europeană și implementat în comun de UN Women și UNFPA, implementat în parteneriat cu Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului.

Read more...

Concurs de selectare a unui/unei expert/experte sau agenții de servicii și producție video pentru crearea videoclipurilor despre drepturile copilului

TERMENI DE REFERINȚĂ. Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) anunță concurs pentru selectarea unui/unei expert/experte sau unei companii cu idei creative și inovative pentru elaborarea unor materiale video cu elemente grafice și animație 2D. Persoana/compania selectată va desfășura activități de consultare a copiilor cu referire la formatul și conținutul materialelor și va elabora o serie de 6 - 8 materiale video de scurtă durată (până la 120 de secunde) cu referire la drepturile copilului - subiectele materialelor video trebuie să transmită mesaje despre importanța promovării drepturile copilului, apărarea și respectarea acestora în Republica Moldova. Materialele video trebuie să fie dinamice și interactive, vor avea caracter informativ, vor putea fi distribuite la TV sub forma unor spoturi social-instructive, cu respectarea condițiilor pentru înregistrare spot social, dar și pe rețelele de socializare - toate realizate în română cu subtitrare în limba rusă.

Read more...

Natalia Dabija, educatoare: „Nu este nevoie să atingem doar obiectivele curriculare, ci să ne uităm în primul rând la nevoile copiilor”

Natalia Dabija este educatoare la Grădinița-creșă „Ghiocel” din satul Hîrbovăț, raionul Anenii Noi. Ea și echipa instituției unde activează au beneficiat de mentorat cum să asigure fiecărui copil educație centrată pe nevoile lui.

În cadrul mentoratului, Natalia a învățat cum să construiască un mediu sigur și protector pentru fiecare copil. În plus, a dobândit abilități esențiale pentru a adapta activitățile educaționale la ritmul și interesele individuale ale fiecărui copil.

Educație centrată pe copil: înțelegerea nevoilor copilului

Pe parcursul anilor 2023-2024, Natalia Dabija și echipa instituției în care activează au participat în cadrul mentoratului în domeniul educației centrate pe copil. Formatoarea Diana Postu a ghidat grupul pentru a elabora „un chestionar care a fost implementat la finele lunii mai în comunicare și cooperare cu părinții”, menționează Natalia Dabija.

Read more...

În orașul Basarabeasca, o profesoară de educație pentru societate sprijină elevii și elevele să prevină și să combată discriminarea și să promoveze egalitatea

Școala este mediul în care copiii învață de obicei despre drepturile lor, în care învață cum să apere propriile drepturi și drepturile semenilor lor, iar profesorii, profesoarele îi ghidează în procesul de conștientizare și apărare a drepturilor.

Tatiana Mîța, profesoară de educație pentru societate la Instituția Publică Liceul Teoretic „Matei Basarab” din orașul Basarabeasca, este una dintre cele aproximativ două sute de cadre didactice care au finalizat programul „Formarea competențelor copiilor apărători ai drepturilor omului prin învățarea în bază de proiect”.

Practica de lucru cu diverse grupuri de eleve și elevi din clasa a opta pe care Tatiana ne-a împărtășit-o în cadrul programului ne-a impresionat și vrem să o împărtășim mai departe, așa încât și alte cadre didactice să se inspire din experiența ei, să recunoască și să împuternicească copiii apărători ai drepturilor omului în școală.

Read more...

Înscrie-te în Platforma Copiilor!

Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) anunță despre crearea unui nou grup de inițiativă în cadrul Platformei Copiilor.

Platforma Copiilor este spațiul în care diverse grupuri de copiii monitorizează, apără și promovează drepturile copilului/omului în Republica Moldova și a fost lansată în 2017 de către CIDDC.
Până în prezent, Platforma Copiilor a realizat diverse activități pentru drepturile copilului, inclusiv la nivel internațional, a inițiat și a elaborat diverse cercetări și campanii privind drepturile copilului/omului în familie, în școală, în comunitate, în stat. Printre acestea, campaniile privind dreptul copiilor la toalete decente: „Salutări din școala mea” (2018), Școli cu toalete curate și sigure. Un drept, nu un privilegiu (februarie 2020); campania online de sensibilizare a autorităților și adulților „Un mediu sigur pentru copiii apărători ai drepturilor omului” (februarie 2022); Raportul Situația copiilor apărători ai drepturilor omului în Republica Moldova (Geneva, octombrie 2021); Raportul „Educația sexuală - cum o face școala și ce poate fi diferit” (2021) și ultimul raport „ Intimitatea emoțională a copiilor. Cum mediul școlar și familial contribuie la dezvoltarea ei”

Read more...

Contacts

Adresa: Eugen Coca Street no. 15, Chisinau,
Republic of Moldova, MD-2008

Tel./Fax: (+373 22) 747813, 716598, 744600

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ambasador 2%

Sustin 2%! Support 2%! 

Media partner:

Portalul CIVIC.MD: Activitati ONG, anunturi, granturi, job-uri, voluntariat, evenimente

Top of Page