Solicitare ofertă de prețuri pentru servicii de cazare, alimentare și sală de training

Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) anunță concurs de selectare a ofertelor de prețuri pentru servicii de cazare, alimentare și sală de training pentru o activitate instruire a unui grup de 10-12 persoane în afara mun. Chișinău.

CONTEXT

CIDDC este o organizație nonguvernamentală, fondată în 1999. Inspirăm adulții să asculte vocea fiecărui copil și colaborăm cu copiii, familiile, autoritățile, serviciile publice și societatea civilă pentru a elabora și aplica soluții bazate pe drepturile copilului. Pentru mai multe informații, accesați www.drepturilecopilului.md .

Activitatea de instruire are loc în cadrul proiectului Clubul Taților, parte din programul „Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței în bază de gen” (etapa a doua), finanțat de Uniunea Europeană și implementat în comun de UN Women și UNFPA, implementat în parteneriat cu Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului.

În acest scop, CIDDC, invită companiile specializate să expedieze oferta de preț pentru următoarele servicii:

Locațiune: sală de training (dotată cu tablă de flipchart, proiector, acces la internet etc).

Cazare: 10-12 persoane

Alimentare: Mic dejun, prânz, cină, pauză de cafea, apa plată.

Preţurile vor fi indicate în lei moldoveneşti, cu și fără TVA.

Dosarul de aplicare va conține următoarea informație:

● Scurtă descriere a companiei aplicante: datele de contact ale companiei, persoana de contact.

● Certificatul de înregistrare al companiei;

● Ofertă comercială completă, întocmită conform cerințelor;

● Meniul propus separat pentru alimentare;

● Repartizarea pentru cazare (numărul camerelor, tipul camerelor și ce includ).

● Fotografii a camerelor pentru cazare și a sălii de training.

● Informație despre experiența companiei, referințe, recomandări.

Va fi selectată compania care va expedia dosarul complet și va oferi cel mai bun raport preț-calitate și servicii complete.

Procedura de selectare a CIDDC se bazează pe angajamentul nostru ferm cu privire la protecția mediului și la protecţia copilului față de toate formele de violență în cadrul proiectelor şi activităţilor noastre, precum și în afara organizației. CIDDC are o politică de protecţie a copilului și o politică de protecție a mediului și va urmări ca acestea să fie aplicate în colaborarea cu partenerii

Ofertele vor fi prezentate în format electronic la adresa de email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. cu mențiunea „Ofertă servicii de cazare, alimentare, și sală de training” până la data de 23 iulie 2024, ora 18:00.

Dosarele incomplete sau expediate după termenul limită nu vor fi evaluate.

Pentru informații adiționale, nu ezitați să ne scrieți la adresa electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau la numărul de telefon: +373 79129313.

Notă: CIDDC prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Prin expedierea dosarului, dvs., sunteți de acord că datele dvs. personale vor fi utilizate în procesul de selectare.

Concurs de selectare a unui/unei expert/experte sau agenții de servicii și producție video pentru crearea videoclipurilor despre drepturile copilului

TERMENI DE REFERINȚĂ. Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) anunță concurs pentru selectarea unui/unei expert/experte sau unei companii cu idei creative și inovative pentru elaborarea unor materiale video cu elemente grafice și animație 2D. Persoana/compania selectată va desfășura activități de consultare a copiilor cu referire la formatul și conținutul materialelor și va elabora o serie de 6 - 8 materiale video de scurtă durată (până la 120 de secunde) cu referire la drepturile copilului - subiectele materialelor video trebuie să transmită mesaje despre importanța promovării drepturile copilului, apărarea și respectarea acestora în Republica Moldova. Materialele video trebuie să fie dinamice și interactive, vor avea caracter informativ, vor putea fi distribuite la TV sub forma unor spoturi social-instructive, cu respectarea condițiilor pentru înregistrare spot social, dar și pe rețelele de socializare - toate realizate în română cu subtitrare în limba rusă.

 1. CONTEXT

CIDDC este o organizație non-guvernamentală, fondată în 1999. Inspirăm adulții să asculte vocea fiecărui copil și colaborăm cu copiii, familiile, autoritățile, serviciile publice și societatea civilă pentru a elabora și aplica soluții bazate pe drepturile copilului. Pentru mai multe informații, accesați www.drepturilecopilului.md .

Această activitate este realizată în cadrul proiectului „Consolidarea și Protejarea Drepturilor Copilului în Republica Moldova”, implementat, în perioada 1 iunie – 31 decembrie 2024, de Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) în cooperare cu Ambasada Germaniei în Republica Moldova și cu suportul financiar oferit de Ministerul Federal al Afacerilor Externe al Germaniei.

 1. SARCINI ȘI LIVRABILE

Expertul/experta sau compania va avea următoarele sarcini și responsabilități:

● Participarea la atelierele de lucru cu copiii/ adolescenții organizate și facilitate de către CIDDC;

● Implicarea copiilor și susținerea acestora de a participa în procesul de elaborare a materialelor video prin consultare continuă la toate etapele de dezvoltare a materialelor video, cu suportul CIDDC;

● Menținerea comunicării cu participanții și participantele proiectului între ateliere pe aspecte ce țin de dezvoltarea și elaborarea videoclipurilor;

● Colaborarea cu coordonatoarea de proiect în vederea elaborării materialelor video;

● Conceperea, producția și post-producția a 6 - 8 materiale video în perioada august - noiembrie 2024;

● Alte responsabilități necesare pentru elaborarea produselor agreate de comun acord.

Materialele video trebuie să corespundă următoarelor cerințe:

● Durata 120 secunde;

● Să fie produse în limbile română (cu subtitrare în limba rusă).

● Materialele video vor fi adaptate pentru TV, rețelele de socializare și Youtube.

CIDDC va oferi sprijinul informational și logistic necesar, inclusiv contacte relevante și disponibile cu referire la scopul sarcinilor propuse și va asigura avizarea promptă a materialelor/produselor prezentate.

Plata se va efectua după predarea și aprobarea spoturilor video către CIDDC.

 1. CALIFICĂRI ȘI ABILITĂȚI

● Competențe de valorizare a demnității umane, drepturilor omului și diversității;

● Persoane fizice/juridice care dispun de expertiză, echipament și infrastructură necesară pentru producerea materialelor video;

● Minimum 5 ani de experiență în producție video și animație, cu portofoliu demonstrabil;

● Experiență de lucru cu copiii, în mod special de consultare a copiilor în elaborarea de materiale video sau a altor produse de comunicare și vizibilitate;

● Experiență de dezvoltare a materialelor informative pe subiecte ce țin de promovarea și/sau respectarea drepturilor omului/copilului;

● Competențe de gândire creativă și de identificare a soluțiilor pentru a transmite mesaje complexe în format accesibil;

● Bune abilități de organizare a timpului și sarcinilor, capacitate de a respecta termene limită;

● Co-facilitarea procesului de concepere a ideilor pentru materialele video.

● Experiență anterioară de lucru cu tinerii în domeniul educației non-formale.

● Abilitatea de a colabora eficient cu tinerii - beneficiari CIDDC - pentru a vizualiza și a transpune ideile acestora în narațiuni coerente de tip storyboard.

● Cunoștințe avansate și înțelegerea principiilor și practicilor de educație media și informațională.

● Abilități bune de comunicare și colaborare pentru a lucra eficient în echipă.

● Experiența anterioară în proiecte similare (materiale video cu elemente grafice și animații 2D) constituie un avantaj.

● O abordare orientată spre cooperare și lucru în echipă pentru a contribui eficient la elaborarea materialelor video.

● Abilități de lucru în echipă.

 1. DOSARUL APLICANTULUI ȘI PROCEDURA DE SELECTARE

Toate ofertele trebuie să conțină:

Dosarele se depun prin email și trebuie să cuprindă următoarele:

● Pentru persoane fizice: CV-ul actualizat, incluzând date privind experiența în domeniu; Pentru persoane juridice: descrierea și certificatul de înregistrare a companiei;

● Portofoliu cu exemple de produse relevante;

● O scurtă scrisoare de intenție în care să se sublinieze interesul dumneavoastră pentru acest concurs;

● Oferta de preț pentru serviciile solicitate care să includă tariful per material video.

Selectarea experților/expertelorse bazează pe angajamentul nostru ferm cu privire la protecția copilului față de toate formele de violență în cadrul proiectelor și activităților CIDDC, precum și în afara organizației. CIDDC are o politică de protecție a copilului; formatorii selectați vor semna o declarație prin care se vor angaja să respecte prevederile acesteia.
Dosarul va fi prezentat în format electronic la adresa de email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. cu mențiunea „Expert/ă - Videoclipuri drepturile copilului”până la data de 22.07.2024, ora 23:59.

Dosarele incomplete sau expediate după termenul limită nu vor fi evaluate.

Pentru informații adiționale, nu ezitați să o contactați pe Arina Zîcu la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau la nr. de telefon +373 69390702.

Notă: CIDDC prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Prin expedierea dosarului, dvs., sunteți de acord că datele dvs. personale vor fi utilizate în procesul de recrutare.

CIDDC angajează o specialistă/un specialist în comunicare. Termen extins

Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) este în căutarea unei persoane ce să asigure conceptualizarea și elaborarea materialelor de comunicare ale organizației în baza Strategiei de Dezvoltare a CIDDC, precum și să gestioneze procesul de comunicare publică în sensul asigurării vizibilității organizației și promovării valorilor și mesajelor CIDDC.

CIDDC este o organizație nonguvernamentală, fondată în 1999. Inspirăm adulții să asculte vocea fiecărui copil și colaborăm cu copiii, familiile, autoritățile, serviciile publice și societatea civilă pentru a elabora și aplica soluții bazate pe drepturile copilului. Pentru mai multe informații, accesați www.drepturilecopilului.md.

Specialista/ specialistul în comunicare are următoarele responsabilități:

● asigurarea vizibilității CIDDC și a mesajelor organizației prin intermediul canalelor de comunicare ale organizației și mass-media;

● stabilirea și menținerea relațiilor cu mass-media;

● planificarea și organizarea evenimentelor publice, inclusiv realizarea materialelor foto/ video;

● realizarea materialelor de comunicare pentru mass-media și publicurile-țintă ale organizației;

● administrarea comunicării pe conturile create de CIDDC pe rețelele de socializare și pagina web ale organizației;

● elaborarea studiilor de caz/ istoriilor de succes despre experiențele persoanelor implicate în activitățile CIDDC;

● participarea la elaborarea publicațiilor și materialelor informative (rapoarte, broșuri, ghiduri, etc.);

● monitorizarea, evaluarea și raportarea permanentă a acțiunilor de comunicare;

● identificarea și valorificarea posibilităților noi de comunicare cu publicurile-țintăorganizației.

Candida/ candidatul pentru funcția vacantă trebuie să posede următoarele competențe personale și profesionale:

● copywriting și comunicare la nivel avansat în limba română;

● realizare fotografii și video, inclusiv la telefonul mobil;

● gestionarea aplicaţiilor de editare a fotografiilor și video-urilor;

● gestionarea şi promovarea site-lui web dar şi a utilizării rețelelor de socializare;

● valorizare a demnității umane, drepturilor omului/copilului și diversității;

● gândire critică și capacitate de a sintetiza și de a prezenta cu claritate procese și aspecte complexe.

Cerințe față de aplicant/ă:

● studii superioare în jurnalism, științe ale comunicării;

● experiență de minim doi ani în domeniul comunicării sau jurnalism;

● experienţă Social Media ;

● experiența de lucru cu organizațiile neguvernamentale sau organizațiile internaționale va constitui un avantaj.

Selectarea canditei/ candidatului se bazează pe angajamentul nostru ferm cu privire la protecția copilului față de toate formele de violență în cadrul proiectelor și activităților CIDDC, precum și în afara organizației. CIDDC are o politică de protecție a copilului; persoana selectată va semna o declarație prin care se va angaja să respecte prevederile acesteia.

Persoanele interesate vor prezenta CV-ul cu două persoane de referință, scrisoarea de intenție și oferta financiară cu indicarea salariului minim solicitat la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Doar candidații/ele selectați/e vor fi contactați/e pentru interviu. CIDDC își rezervă dreptul de a respinge dosarele de aplicare incomplete sau cele depuse după expirarea termenului limită indicat.

Informații suplimentare la nr. de tel: 0684 99 746, Irina Gușan.

Termen limită de transmitere a dosarului: 21 iulie 2024.

Notă: CIDDC prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Prin expedierea dosarului, dvs., sunteți de acord că datele dvs. personale vor fi utilizate în procesul de recrutare.

Natalia Dabija, educatoare: „Nu este nevoie să atingem doar obiectivele curriculare, ci să ne uităm în primul rând la nevoile copiilor”

Natalia Dabija este educatoare la Grădinița-creșă „Ghiocel” din satul Hîrbovăț, raionul Anenii Noi. Ea și echipa instituției unde activează au beneficiat de mentorat cum să asigure fiecărui copil educație centrată pe nevoile lui.

În cadrul mentoratului, Natalia a învățat cum să construiască un mediu sigur și protector pentru fiecare copil. În plus, a dobândit abilități esențiale pentru a adapta activitățile educaționale la ritmul și interesele individuale ale fiecărui copil.

Educație centrată pe copil: înțelegerea nevoilor copilului

Pe parcursul anilor 2023-2024, Natalia Dabija și echipa instituției în care activează au participat în cadrul mentoratului în domeniul educației centrate pe copil. Formatoarea Diana Postu a ghidat grupul pentru a elabora „un chestionar care a fost implementat la finele lunii mai în comunicare și cooperare cu părinții”, menționează Natalia Dabija.

„Scopul mentoratului este să consultăm, vedem opiniile părinților, să nu impunem propria opinie, așa încât să avem un parteneriat eficient și pe termen lung. Cadrele didactice sunt la mijloc, între obiectivele educaționale și nevoile copiilor, însă în momentul în care vorbim de la egal la cu copilul și îl înțelegem, profesorii spun că toată lumea e fericită”, a explicat Natalia.

Natalia: ce am învățat este foarte nou, inovator

Deși multe subiecte abordate în timpul mentoratului au fost cunoscute de Natalia, partea de implementare nu a fost ușoară.

De asemenea, Natalia a ținut să precizeze că implementarea cunoștințelor și abilităților dobândite necesită timp.

„Vreau să menționez că orice lucru, orice inovație, pentru a o implementa este nevoie de timp, fiindcă de la teorie la practică sunt mulți pași. Încercăm pe când e posibil, să implementăm cunoștințele, metodele și practicile pe care le învățăm la doamna Diana și am înțeles că e nevoie să privim copiii prin altă prismă. ”, a împărtășit educatoarea.

Totodată, participand la atelierele de mentorat, Natalia a înțeles cât de important este să înțeleagă nevoile copilului, dincolo de obiectivele curriculare fundamentale pe care educatorii, educatoarele le ating în procesul de educație:

„Dacă până acum ne concentram activitatea să atingem strict acele obiective curriculare, care presupun pregătirea copilului către o nouă etapă - etapa școlară, acum am înțeles că este important să ne concentrăm inclusiv pe nevoile individuale ale fiecărui copil. Până acum aveam în față niște repere, niște convingeri limitative precum că atunci când copilul merge la școală trebuia deja să știe să citească, să aibă un vocabular bogat, să calculeze și să rezolve niște probleme, să performeze”, a povestit Natalia Dabija.

Copilul este o ființă umană

Prin participarea în acest program, Natalia a prioritizat un aspect foarte important: „dezvoltarea socio-emoțională a copilului și starea sa de bine”.

În timpul discuțiilor, educatoarea a concluzionat că fiecare copil este o ființă umană, cu nevoi individuale:

„Am înțeles că atunci când copilul refuză să facă anumite lucruri,în spatele acestor refuzuri, acestor comportamente sunt niște nevoi pe care noi, adulții, nu le îndeplinim. Țin foarte mult să menționez acest lucru, că am descoperit aceste lucruri foarte importante. Este vorba despre cele trei nevoie psihologice cu care se naște fiecare ființă umană: nevoia de conectare, nevoia de competență și nevoia de autonomie.

Și acest program de mentorat m-a ajutat să înțeleg că dacă fiecare profesionist din educație, fiecare adult va fi interesat să cunoască aceste nevoi ale copiilor, vom afla și niște răspunsuri cu privire la situații dificile sau pentru situații care, până acum, ni se păreau fără vreo soluție”, a relatat cadrul didactic.

Nu există comportamente nedorite, există nevoi nesatisfăcute

„Tot în acest program am învățat că este important să întrebăm opinia copiilor, nu să-i impunem să spună sau să facă ceva. Dacă vorbim de guvernanța democratică în grădiniță, ea presupune consultarea opiniilor, cât și opiniile părinților.

Și am învățat să punem la vot aceste lucruri, chiar am implementat acestea fiind în proces de lucru cu copiii. Cu copiii din grupele mari, (6-7 ani) am constatat că e foarte ușor de cooperat. Ar trebui să solicităm opinia mai devreme. Totuși, este importantă exersarea acestei metode de consultare la o vârstă mai precoce, pas cu pas, conform particularităților de vârstă”, a explicat Natalia.

Parteneriatul educațional - cadrul didactic, copilul, părintele: o masă cu trei picioare

În opinia educatoarei, parteneriatul educațional presupune „trei actori principali: cadrul didactic, copilul, părintele.”

Mai mult, „nu putem avea un proces educațional de calitate dacă neglijăm unul dintre actori; e ca o masă cu trei picioare, dacă renunță la un picior, masa se prăbușește.”

Ca o concluzie a acestui program, Natalia învățat cel mai mult în procesul de implementare a practicilor prezentate la atelierele de formare.

Copilul se simte important, are încredere în el,se simte că face parte din colectiv, este parte importantă a comunității și contribuie la dezvoltarea ei. Și, iată, prin aceste metode rezolvăm foarte multe probleme care, adineaori, ni se păreau dificile și imposibil de soluționat”, a spus educatoarea.

Dincolo de asta, participanta la mentorat a împărtășit cât de important este pentru un cadru didactic să știe să-și gestioneze emoțiile:

„Am acordat foarte multă atenție aspectului socio-emoțional în educație, am învățat de asemenea să-mi gestionez emoțiile, cât și am susținut copiii și părinții să și le gestioneze. Este important să le recunoaștem în primul rând și apoi să le gestionăm. E vorba atât despre emoțiile copiilor, cât și ale mele, ca adult care satisface nevoile copiilor.

Să încercăm să fim persoane echilibrate ca să avem rezervorul psihoemoțional mereu plin cu emoții plăcute, ca să putem să oferim copiilor suportul necesar. Să avem grijă să reflectăm asupra comportamentelor noastre, asupra atitudinilor și percepțiilor noastre. Aceste metode îi ajută pe copii să fie mai empatici unii față de alții. Să avem grijă unii de alții. Anume acesta este nucleul unui colectiv. Noi, de fapt, pregătim copiii pentru o viață socială. De aceea este nevoie să ne cunoaștem și din alte perspective, metaforic vorbind, să lucrăm la conținut, să vedem dincolo de ambalaj”, a concluzionat Natalia.

Natalia Dabija a beneficiat de mentorat în domeniul educației centrate pe copil în cadrul proiectului „ABC - ACTIONS for the Rights of the Children; BUILDING relationships based on respect and cooperation; COMMUNICATION and documentation”, implementat de Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC), în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării (MEC), cu suportul financiar oferit de ERIKS Development Partner.

ERIKS Development Partner este o organizație fondată în 1967 și lucrează pentru drepturile copilului în 16 țări, printre care și Republica Moldova.

GALERIE FOTO:

În orașul Basarabeasca, o profesoară de educație pentru societate sprijină elevii și elevele să prevină și să combată discriminarea și să promoveze egalitatea

Școala este mediul în care copiii învață de obicei despre drepturile lor, în care învață cum să apere propriile drepturi și drepturile semenilor lor, iar profesorii, profesoarele îi ghidează în procesul de conștientizare și apărare a drepturilor.

Tatiana Mîța, profesoară de educație pentru societate la Instituția Publică Liceul Teoretic „Matei Basarab” din orașul Basarabeasca, este una dintre cele aproximativ două sute de cadre didactice care au finalizat programul „Formarea competențelor copiilor apărători ai drepturilor omului prin învățarea în bază de proiect”.

Practica de lucru cu diverse grupuri de eleve și elevi din clasa a opta pe care Tatiana ne-a împărtășit-o în cadrul programului ne-a impresionat și vrem să o împărtășim mai departe, așa încât și alte cadre didactice să se inspire din experiența ei, să recunoască și să împuternicească copiii apărători ai drepturilor omului în școală.

Pe parcursul anului de studii 2023-2024, profesoara de educație pentru societate le-a oferit elevilor și elevelor clasei a opta un cadru de învățare sigur și prietenos despre valorile interculturale și comunicarea interculturală în lume, făcând legătură cu contextul școlar.

Astfel, elevii și elevele au decis să cerceteze problema discriminării etnice și culturale din școala lor, întrucât în instituția lor învață copii de diferite culturi și etnii.

Elevii și elevele și-au propus să identifice stereotipurile etnice și culturale din școală, să afle cum aceste stereotipuri afectează starea de bine a copiilor în școală și să sensibilizeze comunitatea școlară despre problema discriminării etnice și culturale în școală, astfel încât comunitatea să se implice activ în promovarea egalității, interculturalității și diversității culturale.

„A le forma copiilor competențe de apărători ai drepturilor omului este un proces continuu și ține de formarea continuă a cadrului didactic”

„În procesul de predare a disciplinei educație pentru societate clasei a opta, am avut parte de o experiență interesantă. Elevii și elevele au identificat discriminarea în baza etniei drept una dintre problemele cu care copiii se confruntă în școală și au inițiat o cercetare despre cât de bine se simt copiii de diferite etnii și culturi în mediul educațional.

Pentru a cerceta această problemă, clasa a ales diverse instrumente și, în funcție de instrumentul ales, a format patru grupuri de lucru.

Un grup de copii a elaborat un chestionar online despre discriminarea în baza etniei, un alt grup de copii a ales să facă teatru social, grupul al treilea a ales să elaboreze interviuri în format video, iar al patrulea grup a ales să documenteze întregul proces de cercetare și, în baza informațiilor obținute, să elaboreze o prezentare cu ajutorul instrumentului de design grafic Canva.

Fiecare grup de elevi și eleve a participat în toate etapele procesului de cercetare (de la identificarea problemei, asaltul de idei, scenariu, formularea și descrierea întrebărilor, analizarea rezultatelor chestionarului, distribuirea rolurilor, organizarea discuțiilor și dezbaterilor, organizarea filmărilor, organizarea conferinței de prezentare a rezultatelor cercetării etc.). Tot acest algoritm copiii l-au realizat singuri.

„Eu doar i-am încurajat, le-am fost alături când ei, copiii, au avut nevoie”, a împărtășit Tatiana.

Profesoara ne-a mai spus că „a le forma copiilor competențe de apărători ai drepturilor omului este un proces continuu, realizat pas cu pas, cu încredere în potențialul și inițiativele copiilor și ține de formarea continuă a cadrului didactic”.

Potrivit datelor de la finele anului 2023, în Liceul „Matei Basarab” din Basarabeasca își făceau studiile peste 261 de copii. Chestionarul grupului de copii cu care a lucrat Tatiana Mîța a fost completat de către 100 de fete și băieți din clasele a cincea – a douăsprezecea.

Potrivit datelor chestionarului, 76% dintre elevii și elevele liceului au menționat că sunt moldoveni, iar restul (24%) au menționat că sunt de etnie română, rusă, romă, ucraineană, arabă, găgăuză, armeană.

De asemenea, respondenții și respondentele chestionarului au menționat că elevii și elevele de etnie romă se confruntă cel mai des cu situații în care sunt discriminați, discriminate.

„Am aflat multe lucruri, care m-au uimit”

„Cercetarea a avut un rezultat destul de interesant. Am fost uimită de cât de interesați au fost copiii să studieze singuri. Eu doar un pic i-am ghidat, doar când ei aveau întrebări. În rest, copiii au realizat totul singuri. Și asta m-a bucurat foarte mult, aceasta înseamnă că baza este, iar eu am contribuit la crearea ei”, a împărtășit profesoara.

De exemplu, cu ajutorul chestionarului, copiii au identificat acțiuni prin care stereotipurile și discriminarea în baza etniei pot fi prevenite în școală și în comunitate. În continuare, le enumerăm:

● organizarea de concursuri care să încurajeze cooperarea între grupuri de diferite etnii;

● organizarea sesiunilor informative și educative despre efectul negativ al stereotipurilor în bază de etnie și despre impactul discriminării ;

● implicarea copiilor de diferite etnii într-o varietate mai mare de activități extracurriculare;

● organizarea de evenimente care sărbătoresc diversitatea culturală și etnică din școală (expoziții fotografice, zile dedicate costumelor tradiționale, festivaluri de muzică și/sau dans, degustări de bucate sau băuturi specifice diferitelor etnii etc.);

● desfășurarea campaniilor sau inițiativelor care combat discriminarea și rasismul în școală și în comunitate;

● organizarea dezbaterilor, conferințelor și atelierelor tematice;

● colaborarea cu organizații, mișcări care susțin drepturile omului și egalitatea.

În cadrul unui eveniment public, desfășurat în formatul unei conferințe, elevii și elevele clasei a opta au recomandat ca toate aceste propuneri să fie incluse în planul de acțiuni pentru anul viitor de studii și vor monitoriza în ce măsură administrația va ține cont de recomandările lor.

Copiii au învățat că aceeași problemă poate fi cercetată în diferite moduri și cu diferite instrumente, că pot influența deciziile în școală

Ce au învățat copiii din acest proces de cercetare, profesoara ne-a împărtășit că, astfel, elevii și elevele au învățat că pot să abordeze aceeași problemă cu ajutorul diferitor instrumente, că diversitatea culturală și interculturalitatea sunt valori esențiale în comunitatea școlară, că pot să influențeze deciziile în școală.

Iar Tatiana a învățat că rolul cadrului didactic este să faciliteze procesul de învățare, asigurând fiecărui copil un mediu centrat pe nevoile lui, în care copilul se bucură de autonomie și de libertatea de a explora.

„Eu am învățat să facilitez procesul, nu să-l influențez. Doar să acord suport copiilor când copiii îl cer. Doar să-i ghidez. Copiii au nevoie ca profesorul să le fie alături, să faciliteze procesul, nu să-l influențeze”, a concluzionat Tatiana Mîța.

Programul „Formarea competențelor copiilor apărători ai drepturilor omului prin învățarea în bază de proiect” s-a centrat pe valorizarea diversității culturale și s-a desfășurat în baza ghidului de implementare „Punerea în practică a drepturilor copiilor apărători ai drepturilor omului”, care poate fi accesat pe site-ul nostru:www.drepturilecopilului.md .

Versiunea prietenoasă copilului a acestui ghid poate fi accesată aici .

Programul „Formarea competențelor copiilor apărători ai drepturilor omului prin învățarea în bază de proiect” s-a desfășurat în cadrul proiectului „Răspuns de urgență pentru satisfacerea necesităților de bază ale refugiaților și comunităților gazdă afectate de criza din Ucraina în Moldova prin realizarea nevoilor de bază, educație, protecție și servicii MHPSS, implementat de Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării, cu suportul financiar oferit de World Vision și Aktion Deutschland Hilft (ADH).

Înscrie-te în Platforma Copiilor!

Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) anunță despre crearea unui nou grup de inițiativă în cadrul Platformei Copiilor.

Platforma Copiilor este spațiul în care diverse grupuri de copiii monitorizează, apără și promovează drepturile copilului/omului în Republica Moldova și a fost lansată în 2017 de către CIDDC.
Până în prezent, Platforma Copiilor a realizat diverse activități pentru drepturile copilului, inclusiv la nivel internațional, a inițiat și a elaborat diverse cercetări și campanii privind drepturile copilului/omului în familie, în școală, în comunitate, în stat. Printre acestea, campaniile privind dreptul copiilor la toalete decente: „Salutări din școala mea” (2018), Școli cu toalete curate și sigure. Un drept, nu un privilegiu (februarie 2020); campania online de sensibilizare a autorităților și adulților „Un mediu sigur pentru copiii apărători ai drepturilor omului” (februarie 2022); Raportul Situația copiilor apărători ai drepturilor omului în Republica Moldova (Geneva, octombrie 2021); Raportul „Educația sexuală - cum o face școala și ce poate fi diferit” (2021) și ultimul raport „ Intimitatea emoțională a copiilor. Cum mediul școlar și familial contribuie la dezvoltarea ei”

Mai multe detalii despre activitățile acesteia poți găsi pe pagina de Instagram și Facebook.

Noul grup de copii va fi constituit pentru perioada iunie-decembrie 2024. Scopul acestui grup va fi dezvoltarea unor materiale de informare și a unei campanii online despre drepturile copilului. Pentru a putea contribui la realizarea acestor produse, echipa CIDDC le va oferi membrilor grupului suport, iar fiecare membru/membră se va implica în acțiunile care îi sunt pe interes.
Ce vei învăța și realiza?
- vei învăța despre drepturile tale - drepturile copilului;
- vei dezvolta instrumente de sensibilizare asupra drepturilor copilului, inclusiv videoclipuri;

- vei contribui la dezvoltarea de scenarii pentru videouri educative despre drepturile copilului;

- vei participa la organizarea filmărilor sau vei participa la filmare chiar tu;

- vei participa la elaborarea unei campanii online despre ce sunt drepturile copilului și cum pot fi mai bine respectate.

Cum vom face asta?
- prin activități non-formale și jocuri;
- prin ateliere de lucru offline (și online, la necesitate);
- prin lucru în grupuri mici și mari.

În acest sens, vei participa la activități offline (ateliere de lucru) online (întâlniri online, comunicare pe email și/sau rețele de socializare). Pentru aceasta, ar fi nevoie să dedici în jur de 3 zile pe lună.

Cine se poate înscrie?

Orice persoană cu vârsta cuprinsă între 11-16 ani, poate face parte din Platforma Copiilor. Echipa CIDDC respectă și acceptă diversitatea și va face tot posibilul pentru ca fiecare persoană indiferent de etnie, orientare sexuală, confesiune religioasă, reușită școlară, situație familială, limbă vorbită etc să se simtă acceptată și respectată în Platforma Copiilor.

Câteva beneficii pe care le vei avea dacă vei deveni membru/membră al/a Platformei Copiilor:

● vei afla mai multe despre ce sunt drepturile copilului și cine sunt responsabilii de asigurarea drepturilor tale;

● vei învăța în practică ce este și cum se realizează campaniile de informare, crearea videoclipurilor și alte activități de promovare;

● toate activitățile te vor împuternici să acționezi ca apărător al/apărătoare a drepturilor omului și să-i încurajezi și pe alții să-și ceară drepturile sau să le apere pe ale altora;

● vei cunoaște și colabora cu semeni și adulți care sunt implicați în respectarea și asigurarea drepturilor copiilor;

● vei avea un spațiu sigur în care poți vorbi deschis, inclusiv despre cum se respectă drepturile tale și ale altor copii.

Echipa CIDDC va urmări să creeze condițiile recomandate de către Comitetul ONU privind Drepturile Copilului și să țină cont de propria Politică de Protecție a Copilului pentru a te simți împuternicit și în siguranță să-ți exprimi opinia.

Dacă ești interesată/interesat să faci parte din grup:

1. Discută cu părinții tăi despre aceasta și oferă-le să studieze și semneze Acordul părinților , transmite acordul semnat la adresa de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. cu titlul: Acordul Părintelui - Numele, Prenumele.

2. Completează formularul .

Data limită de aplicare: 26 iunie 2024

La data de 21 iunie, ora 15:00, vom avea o sesiune de informare despre aplicarea la Platforma Copiilor. În cadrul acestei sesiuni vei afla mai multe detalii despre implicarea în Platforma Copiilor și vei avea spațiu pentru adresarea întrebărilor. Sesiunea se va desfășura în format online pe zoom. Dacă vrei să participi la aceasta, o poți face prin completarea formularului de înscriere la sesiunea de informare.

Dacă ai nevoie de mai multe detalii sau dacă întâmpini dificultăți de înscriere, o poți contacta pe Elvira Drangoi - Coordonatoare Platformei Copiilor, la numărul de telefon: 067 695919, pe emailul This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau pe rețelele de socializare:

Facebook: facebook.com/platformacopiilor/
Instagram: instagram.com/platforma_copiilor/

Această activitate este realizată de Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) în cadrul proiectului „Consolidarea și Protejarea Drepturilor Copilului în Republica Moldova”, implementat, în perioada 1 iunie – 31 decembrie 2024, în cooperare cu Ambasada Germaniei în Republica Moldova și cu suportul financiar oferit de Ministerul Federal al Afacerilor Externe al Germaniei.

Anunț privind înscrierea la atelierele de formare a formatorilor în domeniul participării copilului

Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului anunță concurs de înscriere la un program de formare de formatori în domeniul participării copilului. Programul este destinat tinerilor și tinerelor, cu vârsta cuprinsă între 16-26 de ani, care sunt interesați/interesate să-și dezvolte abilitățile de facilitare a activităților de susținere și ghidare a copiilor să-și cunoască drepturile, să le monitorizeze și să facă pledoarie pentru avansarea respectării lor.

Centrul de Informare și Documentare pentru Drepturile Copilului (CIDDC) este o organizație nonguvernamentală, fondată în 1999. Inspirăm adulții să asculte vocea fiecărui copil și colaborăm cu copiii, familiile, autoritățile, serviciile publice și societatea civilă pentru a elabora și aplica soluții bazate pe drepturile copilului. Pentru mai multe informații, accesați www.drepturilecopilului.md.

Programul de formare în domeniul participării copilului va fi desfășurat în perioada iulie-decembrie 2024 și presupune participarea la 6 ateliere de formare offline cu durata de 1.5 sau 2.5 zile. De asemenea, participanții/participantele vor avea posibilitate să participe la sesiunile de dezvoltare a agendelor de lucru pentru activitățile cu grupurile de copii ghidate de CIDDC și să-și pună în practică abilitățile de formare în cadrul activităților cu aceste grupuri.

În cadrul atelierelor de formare de formatori, participanții/participantele vor avea posibilitate:

- să învețe despre conceptele cheie în domeniul drepturilor copilului, cu accent pe participarea copilului,

- să analizeze situația curentă privind respectarea dreptului copilului la participare

- să învețe despre și să aplice tehnici de facilitare a activităților cu grupuri de copii

- să cunoască și să exerseze dezvoltarea instrumentelor de monitorizare și pledoarie pe care cu scopul de a ghida grupuri de copii să le aplice

Pentru realizarea activităților practice, la solicitare, persoanele selectate vor putea beneficia de mentorat, ce poate fi oferit în întâlniri suplimentare celor rezervate pentru ateliere de formare.

Toate cheltuielile de transport, cazare și alimentare sunt acoperite de către organizatori.

Pentru a te putea înscrie la program, completează formularul [link aici].

Termen de aplicare: 23.06.2024, ora 00:00.

Persoanele care vor fi selectate vor primi mai multe detalii despre organizarea primului atelier, care va avea loc în perioada 19-21 iulie 2024.

Pentru mai multe detalii, o poți contacta prin email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau la telefon +373 68659581 pe Rodica Caimac, coordonatoarea Programului Participarea copilului.

Această activitate este realizată în cadrul proiectului „Consolidarea și Protejarea Drepturilor Copilului în Republica Moldova”, implementat, în perioada 1 iunie – 31 decembrie 2024, de Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) în cooperare cu Ambasada Germaniei în Republica Moldova și cu suportul financiar oferit de Ministerul Federal al Afacerilor Externe al Germaniei.

Concurs de selectare a unui/unei expert/experte pentru ghidarea unui grup de copii privind elaborarea unei campanii pe social media despre drepturile copilului

TERMENI DE REFERINȚĂ. Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) anunță un concurs pentru selectare a unui expert/experte în elaborarea campaniilor pe social media, cu experiență de lucru cu copiii. Acesta/aceasta va desfășura activități de formare și ghidare pentru un grup de 20-25 de copii, cu scopul de a dezvolta o campanie online menită să promoveze drepturile copilului, să îmbunătățească înțelegerea acestora și să sensibilizeze publicul.

 1. CONTEXT

Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) este o organizație nonguvernamentală, fondată în 1999. Inspirăm adulții să asculte vocea fiecărui copil și colaborăm cu copiii, familiile, autoritățile, serviciile publice și societatea civilă pentru a elabora și aplica soluții bazate pe drepturile copilului. Pentru mai multe informații, accesați www.drepturilecopilului.md .

Această activitate este realizată în cadrul proiectului „Consolidarea și Protejarea Drepturilor Copilului în Republica Moldova”, implementat, în perioada 1 iunie – 31 decembrie 2024, de Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) în cooperare cu Ambasada Germaniei în Republica Moldova și cu suportul financiar oferit de Ministerul Federal al Afacerilor Externe al Germaniei.

 1. SARCINI ȘI LIVRABILE

Expertul/experta va avea următoarele sarcini și responsabilități:

- Susținerea copiilor în participare la dezvoltarea campaniei de promovare a instrumentelor de sensibilizare privind drepturile copilului;

- Elaborarea agendei pentru atelierele de lucru cu copiii și realizarea altor acțiuni de informare și consultare a copiilor în procesul de dezvoltare a campaniei;

- Participarea la ședințele de lucru privind organizarea atelierelor;

- Dezvoltarea și implementarea strategiilor de comunicare pentru adolescenți pe rețelele de socializare;

- Producerea, inclusiv cu adolescenții cu care lucrează CIDDC, și promovarea diferitor tipuri de conținut pentru comunicarea pe rețelele de socializare (foto, ilustrații, sondaje, storytelling, infografic etc.);

- Implicarea prin consultare sau prin alte metode a adolescenților în crearea și administrarea conținutului;

- Cercetarea trendurilor de comunicare ale adolescenților pe rețelele de socializare și ajustarea stilului și conținutului comunicării la comportamentul audienței;

- Menținerea comunicării cu beneficiarii între sesiuni pe aspecte ce țin de dezvoltarea și implementarea campaniei;

- Colaborarea cu coordonatoarea în comunicare și relații publice, cu coordonatoarele de program în vederea elaborării mesajelor cheie pentru publicul țintă și a raportului de impact al campaniei;

- Respectarea cerințelor menționate în acești Termeni de Referință în timp util

- Alte responsabilități necesare pentru buna desfășurare a campaniei agreate de comun acord.

Notă: Materialele și atelierele vor fi livrate în limba română și limba rusă (la necesitate).

 1. CALIFICĂRI ȘI ABILITĂȚI

● Competențe de valorizare a demnității umane, drepturilor omului și diversității;

● Cunoștințe și experiență de aplicare a abordării bazate pe drepturile copilului;

● Experiență în elaborarea campaniilor online;

● Experiență de lucru cu copiii, în mod special de consultare a copiilor în elaborarea campaniilor sau a produselor de comunicare și vizibilitate;

● Bune abilități de organizare a timpului și sarcinilor, capacitate de a respecta termene limită;

● Abilități de lucru în echipă.

 1. DOSARUL APLICANTULUI ȘI PROCEDURA DE SELECTARE

Toate ofertele trebuie să conțină:

● CV-ul actualizat, incluzând date privind experiența în domeniu;

● Copia documentelor ce atestă studiile/ expertiză în domeniu.

Selectarea experților/expertelorse bazează pe angajamentul nostru ferm cu privire la protecția copilului față de toate formele de violență în cadrul proiectelor și activităților CIDDC, precum și în afara organizației. CIDDC are o politică de protecție a copilului; formatorii selectați vor semna o declarație prin care se vor angaja să respecte prevederile acesteia.
Dosarul va fi prezentat în format electronic la adresa de email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. cu mențiunea „Expert/ă - Comunicare drepturile copilului”până la data de 23.06.2024, ora 00.00

Dosarele incomplete sau expediate după termenul limită nu vor fi evaluate.

Pentru informații adiționale, nu ezitați să o contactați pe Arina Zîcu la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau la nr. de telefon +373 69390702

Notă: CIDDC prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Prin expedierea dosarului, dvs., sunteți de acord că datele dvs. personale vor fi utilizate în procesul de recrutare.

Concurs de selectare a consultanților-formatori/consultantelor-formatoare pentru consolidarea capacităților unui grup de copii privind drepturile copilului

TERMENI DE REFERINȚĂ. Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) anunță concurs de selectare a experților/expertelor în facilitare care vor realiza activități de formare pentru un grup de copii în vederea dezvoltării capacităților de a învăța despre drepturile copilului și a promova respectarea și aplicarea lor.

 1. CONTEXT

Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) este o organizație nonguvernamentală, fondată în 1999. Inspirăm adulții să asculte vocea fiecărui copil și colaborăm cu copiii, familiile, autoritățile, serviciile publice și societatea civilă pentru a elabora și aplica soluții bazate pe drepturile copilului. Pentru mai multe informații, accesați www.drepturilecopilului.md .

Această activitate este realizată în cadrul proiectului „Consolidarea și Protejarea Drepturilor Copilului în Republica Moldova”, implementat, în perioada 1 iunie – 31 decembrie 2024, de Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) în cooperare cu Ambasada Germaniei în Republica Moldova și cu suportul financiar oferit de Ministerul Federal al Afacerilor Externe al Germaniei.

În cadrul acestui proiect ne propunem instruirea a 30 copii cu privire la drepturile copilului, ghidarea acestora în realizarea unei campanii și dezvoltarea unor instrumente de sensibilizare despre drepturile copilului, cum ar fi videoclipuri.

 1. SARCINI ȘI LIVRABILE

Facilitatorii vor avea următoarele sarcini și responsabilități:

- Elaborarea conceptului și a agendei pentru atelierele de lucru;

- Participarea la ședințele de lucru privind organizarea atelierelor;

- Pregătirea materialelor care urmează a fi utilizate în cadrul atelierelor;

- Elaborarea și aplicarea unui chestionar de evaluare inițială și finală;

- Facilitarea sesiunilor de mentorat pentru grupului de lucru;

- Menținerea comunicării cu beneficiarii între sesiuni;

- Elaborarea rapoartelor în urma desfășurării atelierelor, conform modelului oferit de CIDDC;

- Respectarea cerințelor menționate în acești Termeni de Referință în timp util.

Notă: Materialele și atelierele vor fi livrate în limba română și limba rusă (la necesitate).

 1. CALIFICĂRI ȘI ABILITĂȚI

● Competențe de valorizare a demnității umane, drepturilor omului și diversității;

● Cunoștințe și experiență de aplicare a abordării bazate pe drepturile copilului;

● Experiență în facilitarea atelierelor de lucru cu copii și elaborararea instrumentelor de lucru prietenoase copiilor;

● Bune abilități de organizare a timpului și sarcinilor, capacitate de a respecta termene limită;

● Abilități de lucru în echipă.

 1. DOSARUL APLICANTULUI ȘI PROCEDURA DE SELECTARE

Toate ofertele trebuie să conțină:

● CV-ul actualizat, incluzând date privind experiența în domeniu;

● Copia documentelor ce atestă studiile/ expertiză în domeniu.

Selectarea experților/expertelorse bazează pe angajamentul nostru ferm cu privire la protecția copilului față de toate formele de violență în cadrul proiectelor și activităților CIDDC, precum și în afara organizației. CIDDC are o politică de protecție a copilului; formatorii selectați vor semna o declarație prin care se vor angaja să respecte prevederile acesteia.
Dosarul va fi prezentat în format electronic la adresa de email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. cu mențiunea „Expert/ă - Facilitare drepturile copilului”până la data de 23.06.2024, ora 00.00

Dosarele incomplete sau expediate după termenul limită nu vor fi evaluate.

Pentru informații adiționale, nu ezitați să o contactați pe Arina Zîcu la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau la nr. de telefon +373 69390702

Notă: CIDDC prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Prin expedierea dosarului, dvs., sunteți de acord că datele dvs. personale vor fi utilizate în procesul de recrutare.

Concurs de selectare de consultanți-formatori/consultante-formatoare pentru dezvoltarea și livrarea unui program de formare de formatori privind participarea copilului

TERMENI DE REFERINȚĂ. Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului anunță concurs de selectare a consultanților-formatorilor/consultantelor-formatoarelor pentru dezvoltarea unui program de formare în domeniul participării copilului și desfășurarea activităților de consolidarea capacităților privind participarea copiilor a cel puțin 15 tineri facilitatori/ tinere facilitatoare care lucrează sau intenționează să lucreze cu și pentru copii, inclusiv copiii refugiați.

 1. CONTEXT

Centrul de Informare și Documentare pentru Drepturile Copilului (CIDDC) este o organizație nonguvernamentală, fondată în 1999. Inspirăm adulții să asculte vocea fiecărui copil și colaborăm cu copiii, familiile, autoritățile, serviciile publice și societatea civilă pentru a elabora și aplica soluții bazate pe drepturile copilului. Pentru mai multe informații, accesați www.drepturilecopilului.md .

Consultanții-formatori/consultantele-formatoare vor desfășura atelierele de formare de formatori, care vor contribui la consolidarea competențelor în susținerea participării copiilor în luarea deciziilor. În acest sens, persoanele selectate vor dezvolta și livra un program de formare care integrează atât conceptele teoretice în domeniul participării, cât și oportunitățile de exersare și aplicare a cunoștințelor și abilităților de facilitare a activităților cu copii, în mod general, și cu scop de a susține participarea copiilor, în mod special.

Această activitate este realizată în cadrul proiectului „Consolidarea și protejarea drepturilor copilului în Republica Moldova”, implementat, în perioada 1 iunie – 31 decembrie 2024, de către Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului , în cooperare cu Ambasada Germaniei în Republica Moldova și cu suportul financiar oferit de Ministerul Federal al Afacerilor Externe al Germaniei.

 1. SARCINI ȘI LIVRABILE

Consultanții-formatori/consultantele-formatoare vor avea următoarele sarcini și responsabilități:

● Elaborarea conceptului și a agendei pentru instruiri (6 ateliere de formare offline a câte 1.5-2 zile);

● Pregătirea materialelor care urmează a fi utilizate în cadrul instruirii;

● Compilarea agendelor atelierelor de formare și a instrumentelor utilizate în cadrul acestora într-un pachet minim de formare privind participarea copilului;

● Elaborarea și aplicarea unui chestionar de evaluare inițială și finală;

● Evaluarea nevoilor de formare ale participanților/participantelor care urmează să fie instruiți (în primul atelier);

● Facilitarea atelierelor de formare;

● Participarea la ședințele de lucru privind organizarea atelierelor de formare;

● Menținerea comunicării cu participanții între sesiuni;

● Elaborarea rapoartelor în urma desfășurării atelierelor de formare conform modelului oferit de CIDDC;

● Respectarea cerințelor menționate în acești Termeni de Referință în timp util și la cele mai înalte standarde.

Notă: Materialele și atelierele vor fi livrate în limba română.

 1. CALIFICĂRI ȘI ABILITĂȚI

● Competențe de valorizare a demnității umane, drepturilor omului și a diversității culturale;

● Studii universitare în domenii relevante;

● Cunoașterea conceptelor și documentelor cheie în domeniul drepturilor copilului și a cadrului legal național în domeniul drepturilor copilului, în special a participării copilului;

● Cunoștințe și experiență de aplicare a abordării bazate pe drepturile copilului;

● Experiență în elaborarea și facilitarea cursurilor de instruire;

● Abilități analitice, capacitatea de a sintetiza și de a prezenta cu claritate procese și aspecte complexe abordate în cadrul cursului și în documentele scrise (agende, rapoarte);

● Bune abilități de organizare a timpului și sarcinilor, capacitate de a respecta termene limită;

● Abilități de lucru în echipă;

● Cunoașterea limbilor română și rusă

 1. DOSARUL APLICANTULUI ȘI PROCEDURA DE SELECTARE

Toate ofertele trebuie să conțină:

● CV-ul actualizat incluzând date privind experiența în domeniu;

● Copia documentelor ce atestă studiile/ expertiză în domeniu;

● Viziunea conceptuală a programului de formare.

Selectarea consultanților-formatori/consultatelor-formatoarese bazează pe angajamentul nostru ferm cu privire la protecția copilului față de toate formele de violență în cadrul proiectelor și activităților CIDDC, precum și în afara organizației. CIDDC are o politică de protecție a copilului; persoanele selectate vor semna o declarație prin care se vor angaja să respecte prevederile acesteia.

Dosarul va fi prezentat în format electronic la adresa de email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. cu mențiunea „Program de formare privind participarea copilului” până la data de 23.06.2024, ora 00.00

Dosarele incomplete sau expediate după termenul limită nu vor fi evaluate.

Pentru informații adiționale, nu ezitați să o contactați pe Arina Zicu la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau la nr. de telefon +373 69390702

Notă: CIDDC prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Prin expedierea dosarului, dvs., sunteți de acord că datele dvs. personale vor fi utilizate în procesul de recrutare.

Subscribe to this RSS feed

Contacts

Adresa: Eugen Coca Street no. 15, Chisinau,
Republic of Moldova, MD-2008

Tel./Fax: (+373 22) 747813, 716598, 744600

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ambasador 2%

Sustin 2%! Support 2%! 

Media partner:

Portalul CIVIC.MD: Activitati ONG, anunturi, granturi, job-uri, voluntariat, evenimente

Top of Page