Termeni de Referinţă pentru contractare de servicii producere spot video

TERMENI DE REFERINŢĂ pentru contractare de servicii producere spot video
Locul: Republica Moldova
Termen limită de prezentare a ofertelor: 23 octombrie 2020, ora 17.00
Termen de livrarea a produsului: 23 decembrie 2020

Context
Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) este o organizaţie nonguvernamentală, fondată în anul 1999, cu misiunea de a contribui la crearea unui mediu favorabil pentru realizarea drepturilor copilului. Pentru mai multe informații, accesați drepturilecopilului.md

În perioada octombrie 2020 – februarie 2023, în raioanele Strășeni și Fălești, CIDDC, în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) și Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Emanciparea Femeilor (UN Women) implementează programul finanțat de Uniunea Europeană “EU 4 Gender Equality: Together Against Gender Stereotypes and Gender-Based Violence” („Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței pe bază pe gen”).

Obiectivul general al programului este consolidarea de drepturi și oportunități egale pentru femei și bărbați prin schimbarea percepțiilor, a stereotipurilor de gen și participarea bărbaților la îngrijire, iar obiectivul specific la care CIDDC va contribui este sporirea implicării bărbaților în îngrijirea copiilor lor și participării la programe pentru tați.

Participanții/ grupurile țintă ale programului sunt actualii și viitorii tați.

Cea mai importantă activitate a programului va fi înființarea și pilotarea Școlii/Clubului taților în 4-5 locații – licee, Centre de Tineret, Centre de Sănătate Prietenoase Tinerilor și Centre de Creație și Agrement. În acest scop, am stabilit relații de colaborare cu Organele Locale de Specialitate în Domeniul Învățământului (OLSDÎ) din raioanele Strășeni și Fălești.

Una dintre primele acțiuni, realizate în colaborare cu OLSDÎ, este crearea unui grup de lucru pentru coordonarea acțiunilor din cadrul programului și în special pentru conceptualizarea și elaborarea unui Regulament-cadru al Școlilor/Cluburilor taților.

Pe durata programului, vom elabora și aplica programe de dezvoltare a capacităților participanților direcți la program și a angajaților din sectorul educație de la nivel local. Profesioniștii locali vor fi capacitați să lucreze direct cu actualii și viitorii tați pentru a putea asigura sustenabilitatea intervenției după încheierea programului. CIDDC va documenta întregul proces pentru a face posibilă replicarea acestor inițiative în alte raioane ale țării.

Intervenția CIDDC este una intersectorială, consolidând și capacitățile profesioniștilor din sectorul medical, dar și de protecție socială. În acest scop, CIDDC va colabora cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și autoritățile publice locale. În cadrul acestei activități, accentul se va pune pe încurajarea implicării taților în vizitele prenatale și în îngrijirea copiilor în primii ani de viață. O atenție deosebită se va acorda populației rurale și grupurilor vulnerabile. Vom lucra cu asistenții sociali pentru a produce schimbarea dorită în aceste grupuri.

Activități de comunicare menite să sensibilizeze opinia publică referitor la beneficiile implicării taților pentru ei înșiși, copiii și soțiile/partenerele acestora, și întreaga societate vor fi realizate în cele două raioane ale programului, dar și la nivel național. Materiale video, articole și altele (postere, pliante etc.) vor fi elaborate și vor fi utilizate în campaniile de sensibilizare a opiniei publice pentru combaterea stereotipurilor legate de rolurile de gen tradiționale. Bunele practici, modelele de succes vor documentate și promovate.

Obiectiv

Obiectivul elaborării spot-ului video este promovarea participării bărbaților în programe pentru tați prin frecventarea de către aceștia a Școlilor/ Cluburilor taților, ceea ce va contribui la sporirea implicării taților în îngrijirea și educația copiilor, împărțirea echitabilă a treburilor casnice, prevenirea violenței asupra copiilor și a violenței pe bază de gen.

Condiții pentru participare la concurs

 • Companii media și persoane fizice care dispun de expertiză, echipament și infrastructură necesară pentru producerea spotului video;
 • Minim 3 ani de experiență în producție video;
 • Echipament de filmare și iluminare propriu;
 • Inovație, creativitate, originalitate;
 • Respectarea termenului-limită de livrare a produselor finale.

Sarcini și responsabilități

a) Prestatorul de servicii:

‒ Prestatorul va elabora un material video cu elemente de grafică creativă, în limba română cu subtitrare în limba rusă, cu durata de până la 4 minute, cu implicarea a 2-3 actori (copii și adulți) și/sau profesioniști din domeniu și va asigura post-producția (montaj, sonorizare, procesare etc.);

‒ Prestatorul va elabora 3 fotografii cover cu secvențe relevante din materialul video care vor fi utilizate ca instrumente de promovare a spotului;

‒ Prestatorul va adapta materialul video pentru toate formatele solicitate de televiziunile din Republica Moldova (inclusiv pagini web, arhivare etc.) și rețelele de socializare și va preda toate sursele aferente realizării acestuia.

b) CIDDC

- CIDDC va oferi sprijinul informațional și logistic necesar. CIDDC va oferi suport tehnic companiei/persoanei selectate, care ar putea include: monitorizarea progresului, contacte relevante și disponibile cu referire la scopul sarcinilor puse, avizarea promptă a materialelor/produselor prezentate.

Livrabile/servicii, termene de realizare și condiţii de plată

Termen de realizare Livrabile/servicii

30 octombrie Elaborarea și consultarea scenariului spotului cu echipa CIDDC

30 noiembrie Elaborarea spotului video în limba română și subtitrarea acestuia în limba rusă

30 noiembrie Elaborare cover (fotografii realizate în timpul filmărilor)

1-15 decembrie Consultarea cu echipa CIDDC a spotului video realizat și revizuirea acestuia

23 decembrie Predarea versiunii finale a spotului video

Plata se va efectua după predarea și aprobarea spot-ului video de către CIDDC.

Procedura de selecție

Selecția companiei media/persoanei fizice se bazează pe angajamentul nostru ferm cu privire la protecţia copilului față de toate formele de violență în cadrul proiectelor şi activităţilor CIDDC, precum și în afara organizației. CIDDC are o politică de protecţie a copilului; compania media/persoana fizică selectată va semna o declarație prin care se va angaja să respecte prevederile acesteia.

Dosarul de aplicare va conține:

 • Portofoliul companiei media/persoanei fizice aplicante - CV-ul şi o listă cu referinţe (link-uri) la produsele relevante realizate;
 • Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat de Camera Înregistrării de Stat;
 • Datele de contact ale companiei/persoanei fizice și rechizitele bancare;
 • Oferta tehnică, care va descrie viziunea aplicantului cu privire la realizarea spotului;
 • Oferta financiară totală în MDL (lei) cu TVA 0 pentru realizarea întregului spectru de sarcini conform Termenilor de referinţă.

Criterii de evaluare a ofertelor

 • Experiența de realizare a spoturilor video. Experiența de realizare a materialelor video cu conținut social și educativ va constitui un avantaj;
 • Oferta financiară;
 • Resurse și capacități tehnice și umane suficiente pentru executarea contractului în termenul limită indicat;
 • Portofoliul companiei și profesionalismul lucrărilor prezentate/utilizarea tehnologiilor avansate și actuale de producție;
 • Reputația și imaginea companiei/ persoanei fizice.

Dosarul va fi trimis prin email la adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau depus la sediul CIDDC (Chișinău, str. Eugen Coca, 15).
Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.
Persoană de contact - Vasile Coroi, 060931284.


CIDDC prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Prin expedierea dosarului, vă exprimați acordul pentru utilizarea datelor Dvs. personale în procesul de selectare. Documentele ce conțin date cu caracter personal se vor păstra doar pentru perioada de selectare.

Admin

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
back to top

Contacts

Adresa: Eugen Coca Street no. 15, Chisinau,
Republic of Moldova, MD-2008

Tel./Fax: (+373 22) 747813, 716598, 744600

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ambasador 2%

Sustin 2%! Support 2%! 

Media partner:

Portalul CIVIC.MD: Activitati ONG, anunturi, granturi, job-uri, voluntariat, evenimente

Top of Page