Participarea copilului NU înseamnă manipulare

Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC), Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) și Amnesty International Moldova (AIM) își exprimă îngrijorarea cu privire la inițiativele de participare a copiilor promovate de Avocatul Poporului pentru protecția drepturilor copilului. În particular, ne referim la Forumul Național al Copiilor destinat marcării celor 30 de ani de la adoptarea Convenției cu privire la Drepturile Copilului, preconizat pentru data de 9 noiembrie curent, și la Consiliul Consultativ al Copiilor de pe lângă Avocatul Copilului.

Forumul în sine ar trebui să constituie un mecanism de exprimare liberă a opiniei copiilor, o oportunitate pentru copii să aducă la cunoștința autorităților problemele cu care se confruntă în legătură cu respectarea drepturilor. În cadrul Forumului, aceste probleme ar trebui discutate cu autoritățile, acestea din urmă luându-și angajamente concrete, fapt ulterior monitorizat și evaluat cu participarea copiilor. Agenda evenimentului denotă însă că adolescenții sunt invitați în mare parte pentru a participa la expoziții, evantai cultural și jocuri distractive.

Comitetul pentru Drepturile Copilului, în Comentariul General nr. 12 (2009), stipulează că toate procesele în cadrul cărora se solicită opiniile sau participarea unuia sau mai multor copii trebuie să respecte anumite standarde de participare adevărată și etică a copiilor. În cazul Forumului Copiilor, constatăm că niciunul dintre cele nouă standarde nu este respectat. În particular, procesele de organizare ale Forumului Copiilor nu sunt:

1. Transparente și informative

Forumul nu a fost anunțat public, prin canale/mijloace accesibile și diverse, din care toți copiii ar fi putut afla de organizarea acestuia și a se înscrie pentru participare.

2. Benevole

Lipsa oportunităților egale de participare a limitat accesul liber al copiilor la forum, acesta fiind organizat doar pentru copiii aleși de către organizatori și desemnați de către adulți.

3. Respectuoase

Opinia copiilor nu a fost cerută referitor la modul de organizare a evenimentului, ce ar vrea să discute în cadrul acestuia și căror autorități să le aducă la cunoștință problemele lor.

4. Relevante

Activitățile de genul prezentarea unui spectacol sau a unei expoziții nu permit copiilor să-și exprime critic opinia, perpetuând totodată percepția tradițională că participarea copiilor se rezumă la a-i privi, nu și a-i auzi.

5. Prietenoase copilului

Nici metodele de lucru, nici mediul fizic în care se va desfășura acest eveniment nu sunt prietenoase copilului. Formatul Forumului la fel nu este prietenos copiilor. Din cauza numărului mare de copii invitați, majoritatea lor nu vor avea timp/spațiu să-și exprime opinia. În agendă sunt rezervate 60 de minute pentru circa 70 de copii. Aceasta înseamnă că, pentru a se expune, fiecărui copil îi revine circa 1 minut.

6. Incluzive

Deși sunt invitați copii din multe grupuri, inclusiv copii de obicei invizibili, fără oportunități de a-și face vocea auzită referitor la drepturile ce le sunt încălcate, aceștia sunt segregați conform grupurilor de apartenență. Acest fapt îi pune în situații publice jenante și umilitoare.

7. Susținute prin instruire

Agenda evenimentului indică clar faptul că cine a gândit-o nu are înțelegerea principiului și dreptului la participare a copilului.

8. Sensibile la riscuri

Invitația la eveniment nu face referire la o politică de protecție a copilului a organizatorilor. Drept urmare, nu există sau nu au fost prevăzute strategii de diminuare a riscurilor. Conform agendei, CIDDC, CNPAC și AIM au identificat un risc major de ordin emoțional, datorat divizării copiilor după grupuri de apartenență, și nu după drepturi respectate/încălcate.

9. Responsabile

Evenimentul nu oferă spațiu pentru reflecții critice și feedback al autorităților la problemele abordate de către copii. Dimpotrivă, se încearcă limitarea discutării drepturilor copilului prin activitățile culturale planificate. Fiind a treia ediție a Forumului, nu există niciun feedback adresat copiilor cum opinia lor, exprimată la precedentele ediții, a fost luată în considerare și ce influență a avut aceasta asupra deciziilor autorităților.

Cea de-a doua inițiativă problematică din perspectiva dreptului la participare a copiilor este reprezentată de modul prin care se încearcă constituirea Consiliului Consultativ al Copiilor de pe lângă Avocatul Copilului. Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF), din a cărei componență fac parte CIDDC, CNPAC și alte 64 de organizații neguvernamentale, a reacționat la anunțul privind selectarea membrilor acestui Consiliu, care venea în contradicție cu principiile reprezentativității, accesului egal, tratamentului egal și nediscriminatoriu. Organizațiile societății civile și-au exprimat dorința și disponibilitatea de a contribui cu expertiza proprie la acest proces. Ne-am dorit și ne dorim în continuare ca Avocatul Copilului să promoveze un model de participare ce respectă standardele, să consulte în mod regulat opinia copiilor. Considerăm ferm că doar cunoscând care sunt problemele reale ale copiilor, autoritățile pot avea o contribuție relevantă la realizarea drepturilor acestora.

Deși inițial Avocatul Copilului și-a arătat deschiderea și chiar a anunțat public despre suspendarea constituirii consiliului consultativ și crearea unui grup de lucru, cu participarea organizațiilor societății civile, în vederea conceptualizării consiliului și elaborării regulamentului său de funcționare, același regulament contrar drepturilor copilului ne este expediat spre consultare, în termeni restrânși, cu intenția prezentării acestuia spre aprobare în cadrul Forumului Copiilor.

Constatăm încă o dată că Avocatul Copiilor doar mimează cooperarea cu societatea civilă, încercând să manipuleze opinia publică. Totodată, constatăm că inițiativele de a consolida participarea copiilor devin un instrument pentru acțiuni populiste. Acum un an, Avocatul Copilului condamna, în cadrul unei audieri în Parlament, participarea elevilor de la Liceul „Lucian Blaga” din Chișinău la protestul AIM împotriva expulzării profesorilor turci de la rețeaua de licee „Orizont”, iar acum copiii de la această instituție de învățământ sunt menționați în calitate de invitați la Forumul Copiilor.

Ținând cont de cele expuse mai sus, cerem amânarea Forumului Copiilor. Propunem organizarea acestuia la o dată ulterioară, cu luarea în considerare a standardelor de participare adevărată și etică a copiilor, în baza unui proces transparent, echitabil, deschis pentru toți copiii și cu implicarea societății civile. Propunem ca anularea evenimentului să fie anunțată în mod public, astfel încât să se dea un exemplu copiilor că adulții ce lucrează cu și pentru ei sunt în stare să-și recunoască greșelile, inerente naturii umane, și că se ghidează de principiul interesului superior al copilului, dar nu de interese personale/de imagine.

De asemenea, încurajăm autoritățile statului să ia atitudine față de aceste inițiative ale Avocatului Copilului și, astfel, să demonstreze angajament continuu pentru obligațiile asumate de către Republica Moldova la ratificarea Convenției cu privire la Drepturile Copilului și a altor tratate referitoare la drepturile omului.

CIDDC, CNPAC și AIM vor continua să monitorizeze acest proces și să ofere suport pentru organizarea evenimentelor ce implică participarea copiilor în strictă conformitate cu prevederile Convenției cu privire la Drepturile Copilului. Convingerea noastră este că toți adulții care lucrează cu și pentru copii au obligația legală de a crea oportunități egale și echitabile pentru ca toți copiii să poată exprima propria opinie în legătură cu toate problemele care îi vizează, de a lua în serios opiniile exprimate și de a oferi posibilitatea ca acestea să poată influența procesul decizional la diferite niveluri și în contexte diferite de viață.

Manipularea opiniei copilului este o formă de abuz emoțional și, prin urmare, o încălcare gravă a drepturilor copilului. Dreptul de a fi auzit este instrumentul prin care copiii pot spune despre cum se bucură de drepturile lor. Să le respectăm, protejăm și asigurăm acest drept!

Last modified onВторник, 05 Ноябрь 2019 08:41
Admin

Email Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
back to top

Контакты

Адрес: улица Еуджен Кока, 15, Кишинэу,
Република Молдова, MD-2008

Тел./Факс: (+373 22) 747813, 716598, 744600

Емайл: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Стань Послом 2%

Sustin 2%! Поддерживаю 2%! 

Медиа партнер:

Portalul CIVIC.MD: Activitati ONG, anunturi, granturi, job-uri, voluntariat, evenimente

Top of Page