CIDDC - Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova

Ultimile știri 1

Comunicarea părinte – copil, tema celui mai recent atelier de consolidare a capacităților echipei de formatori și formatoare de la Clubul Taților

Formatorii și formatoarele care facilitează Cluburi ale actualilor și viitorilor tați au participat la un atelier de consolidare a capacităților pe tema comunicării părinte – copil.

Atelierul a avut loc pe 18 noiembrie 2022, a fost facilitat de psihologii Diana Postu-Blăjinu și Sergiu Toma și a fost organizat de Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) în cadrul programului regional „Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței în bază de gen”. Programul este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UNFPA Moldova și UN Women Moldova.

În cadrul atelierului, formatoarele, formatorii au avut posibilitatea să participe la activități prin care și-au descoperit propriul stil de relaționare cu copiii și cum acesta le influențează calitatea relației. Au conștientizat mai multe aspecte din viața lor de familie.

Au reușit să treacă prin mai multe roluri pe care le-au adoptat: părinte, copil, cadru didactic, bunic/ă. Au exprimat gânduri și emoții în legătură cu propriul stil de comunicare cu membrii familiei. Au dedus care sunt nevoile și așteptările copiilor în cazul când aceștia se adresează după ajutor.

Formatoarele/formatorii au pus un mare accent pe nevoia de comunicare, pe disponibilitatea adulților de a petrece timp de calitate cu copilul.

Au dedus care sunt propriile dificultăți în procesul de comunicare și au emis idei cum poate fi îmbunătățită relația cu copiii.

Au descoperit cum poate fi utilizat jocul de rol, utilizând diferite păpuși muppets pentru a iniția discuția despre stilurile de comunicare. Fiecare participant/ă a intrat în rol și a reflectat profund asupra propriilor modele de comunicare cu copiii și a recunoscut propriile vulnerabilități și propriile puncte forte.

Unele participante au zis că vor aplica aceste metode cu siguranță la grupurile cu care lucrează.

Facilitatoarea și facilitatorul atelierului au ghidat echipa de formatori și formatoare cum să asculte copilul, cum să ofere validare emoțională, fără a interveni cu sfaturi.

„Am început să vorbesc altfel cu copilul meu, să-l ascult, chiar dacă îmi vine greu”

Totodată, formatorii și formatoarele au discutat despre modul în care membrii Cluburilor comunică cu propriii copii. De asemenea, au avut loc discuții despre ceea ce este Umbra fiecărei persoane, ceea ce este ascuns de ochii lumii și se păstrează în secret.

O participantă a vorbit despre transformarea personală pe care o parcurge odată cu tații care se implică la Clubul Taților: „Am început să vorbesc altfel cu copilul meu, să-l ascult, chiar dacă îmi vine greu”.

Facilitatorii atelierului recomandă echipei de formatori și formatoare să continue discuțiile despre implicarea tatălui și a mamei în procesul de creștere a copiilor, deoarece încă există stereotipuri legate de educația copiilor.

„Încurajez formatorii locali și formatoarele locale să descopere atât propria autenticitate, cât și autenticitatea persoanelor cu care interacțioează, să facă schimb de experiență despre modul în care au loc activitățile Cluburilor și despre modul în care subiectele sunt abordate.

De asemenea, încurajez echipa de formatori și formatoare să-și dea voie să simuleze diferite situații, pentru a-și forma noi competențe de facilitare a discuțiilor de grup; să simuleze activități de grup cu colegii, colegele, pentru ca acestea, ulterior, să fie aplicate în grupurile de actuali și viitori tați”, a concluzionat Diana Postu-Blăjinu, psihologă și formatoare națională în cadrul proiectului „Clubul Taților”.

Atelierul de formare „Comunicarea părinte – copil” a fost facilitat pentru a sprijini echipa de formatori și formatoare să conștientizeze partea invizibilă a comunicării (părintele este orientat spre scop, copilul – spre relație); să-și antreneze abilitatea de a asculta copilul, fără a-l întrerupe, și să încurajeze discursul liber din partea copilului.

Amintim că din octombrie 2020 până în prezent , CIDDC consolidează capacitățile a 19 formatori și formatoare care sprijină circa 190 de actuali și viitori tați din raioanele Strășeni, Fălești, Dondușeni, Glodeni, Drochia și din mun. Chișinău, membri ai Cluburilor/Școlilor actualilor și viitorilor tați.

Read more... 

Copiii LGBT+ din Republica Moldova au dreptul la un mediu educațional incluziv

Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova (CIDDC) și Platforma Copiilor susțin campania „Copiii LGBT în Școala Ta”, dezvoltată în perioada iunie – octombrie 2022, în cadrul programului de instruire privind combaterea prejudecăților prin instrumente audiovizuale „Combating hate can be fun”, desfășurat de Centrul de informații GENDERDOC-M cu suportul financiar al Regatului Țărilor de Jos .

#CopiiiLGBTînȘcoalaTa este o campanie care se adresează cadrelor didactice din Republica Moldova pentru a sensibiliza adulții din comunitatea școlară să asigure copiilor LGBT+ un mediu educațional incluziv.

Campania se desfășoară în luna noiembrie și poate fi urmărită pe canalele de comunicare ale organizațiilor GENDERDOC-M și CIDDC și ale comunității Platforma Copiilor .

Campania prezintă o serie de materiale care au scopul să ajute profesorii și profesoarele să înțeleagă dificultățile pe care le întâmpină copiii LGBT+ din cauza stereotipurilor și a prejudecăților. De asemenea, profesorii și profesoarele au ocazia să-și testeze cunoștințele despre copiii comunității LGBT și despre propriul grad de acceptare a acestora.

Prin istoria Anei, o adolescentă din comunitatea LGBT+, aflăm cum stereotipurile față de un anumit grup de copii afectează toți copiii și cum copiii apărători ai drepturilor omului, cum este Maria, sunt expuși riscurilor.

Ana și Maria sunt personaje colective construite într-un proces de documentare, în care au fost valorificate atât experiențele și opiniile tinerilor și adolescenților din comunitatea LGBT+, cât și ale copiiilor și tinerilor care sunt din afara comunității LGBT+ și susțin drepturile persoanelor LGBT+.

„Ana își povestește experiența pentru că vrea să dea curaj copiilor LGBT să-și facă vocea auzită și, în mod special, pentru că vrea să dea curaj profesorilor, profesoarelor să asculte această voce, să treacă dincolo de barierele stereotipurilor și prejudecăților față de acești copii.

Și cadrele didactice au nevoie de curaj ca să se înțeleagă în primul rând pe ele însele, ca să înțeleagă ce stă în spatele prejudecăților pe care le au, apoi să înțeleagă emoțiile celor din jur. Multor cadre didactice le este frică să susțină drepturile comunității LGBT+ pentru că văd în asta riscuri, cum ar fi presiunea din partea comunității școlare, riscul că ar putea fi concediați sau că ar putea fi judecați de persoanele apropiate”, a menționat Tatiana Corcebaș-Onica, specialistă în comunicare și relații publice la CIDDC, autoarea campaniei.

În cadrul campaniei, de asemenea, au fost utilizate ca surse documentare: Raportul „Situația Copiilor și Tinerilor Apărători ai Drepturilor Omului din Republica Moldova” , prezentat de Platforma Copiilor la nivel internațional, în cadrul Evaluării Periodice Universale, în februarie 2022; Studiul „Educația sexuală - cum o face școala și ce poate fi diferit?” , lansat de Platforma Copiilor în 2021, date colectate la Forumul Copiilor Apărători ai Drepturilor Omului, Convenția cu privire la Drepturile Copilului, date prezentate de Centrul de informații GENDERDOC-M, Codul Educației al Republicii Moldova, Codul de etică al cadrului didactic.

Copiii care participă în programele CIDDC menționează că LGBT+ este un subiect care îi preocupă și li se încalcă drepturile atunci când își doresc să discute despre acest subiect. Copiii care susțin drepturile persoanelor LGBT+ sunt discriminați, hărțuiți, luați în derâdere, amenințați cu exmatricularea sau cu scăderea notelor.

„Nu ne putem exprima liber despre LGBT în școli, în comunitate, pentru că, în calitate de apărător al drepturilor comunității LGBT, ești asociat ca membru al acesteia și, pentru că acesta este tabu în țara noastră, te expui la bullying, online și offline, inclusiv din partea angajaților școlii. Și oamenii din jurul tău se implică în viața ta personală fără permisiune”, se menționează într-un raport al Platformei Copiilor.

Îndemnăm cadrele didactice să ofere copiilor LGBT+ din Republica Moldova un mediu educațional incluziv

Îndemnăm cadrele didactice să susțină campania #CopiiiLGBTînȘcoalaTa, să ofere copiilor LGBT+ din Republica Moldova un mediu educațional incluziv, să conștientizeze responsabilitatea persoanelor adulte cu privire la prevenirea și combaterea discursului de ură, a discriminării și bullyingului față de copii.

Îndemnăm cadrele didactice să accepte, să respecte și să promoveze diversitatea, încurajând elevii și elevele să inițieze discuții, reflecții pe tema identității de gen și a orientării sexual-romantice. Să încurajeze copiii în procese de monitorizare a drepturilor copiilor LGBT+. Să creeze în școală un mediu în care oamenii, atât copiii, cât și adulții, au grijă unii de alții, cu respect pentru demnitatea umană și propria identitate (de gen, culturală etc.)

Totodată, încurajăm personalul școlar să prevină, să identifice și să răspundă la cazurile de bullying.

Pentru mai multe informații despre cum pot fi spijiniți copiii LGBT+, cadrele didactice pot contacta Centrul de informații GENDERDOC-M .

Un profesor/o profesoară care observă, ascultă, ajută, susține un copil LGBT+ s-ar putea să fie prima persoană de încredere din viața lui.

Susținem această campanie pentru că ne dorim o societate cu mai multă înțelegere, grijă și respect pentru ființa umană. Copilul este o ființă umană cu nevoi fundamentale și drepturi depline. Valorizăm diversitatea și, prin acțiunile noastre, avem grijă unii de alții.

Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) este o organizaţie neguvernamentală, fondată în 1999. Inspirăm adulții să asculte vocea fiecărui copil și colaborăm cu copiii, familiile, autoritățile, serviciile publice și societatea civilă pentru a elabora și aplica soluții bazate pe drepturile copilului.

Platforma Copiilor este o comunitate care pledează pentru drepturile copilului și ale omului, lansată în 2017 de CIDDC. Contribuie la împuternicirea copiilor. Inițiază și elaborează diverse cercetări și campanii privind drepturile copilului/omului în familie, școală, comunitate. Reprezintă primul grup de copii apărători ai drepturilor omului care pledează pentru drepturile CADO în procesul internațional de Evaluare Periodică Universală. Crește gradul de conștientizare al autorităților privind recunoașterea CADO și elaborează un capitol privind CADO în viitoarea lege cu privire la apărătorii drepturilor omului.

Read more... 

Termeni de Referință. Concurs de selectare a 2 consultanți care vor realiza un curs de analiză tranzacțională pentru profesioniștii din sectorul educație în vederea sprijinirii integrării copiilor refugiați în instituțiile de învățământ din RM

1. CONTEXT

Centrul de informare și documentare pentru Drepturile Copilului (CIDDC) este o organizație nonguvernamentală, fondată în 1999. Inspirăm adulții să asculte vocea fiecărui copil și colaborăm cu copiii, familiile, autoritățile, serviciile publice și societatea civilă pentru a elabora și aplica soluții bazate pe drepturile copilului. Pentru mai multe informații, accesați www.drepturilecopilului.md.

Conștientizând necesitatea susținerii psihoemoționale a profesioniștii din sectorul educație (cadre didactice și manageriale din învățământul preșcolar, primar și secundar general), a reconectării cu ei înșiși și cu resursele lor interne pentru a putea deveni, la rândul lor, o resursă pentru copiii și părinți, inclusiv refugiați, CIDDC oferă cadrelor didactice posibilitatea de a participa la un curs/ program de Analiză Tranzacțională.

Activitățile se realizează în parteneriat cu Organele Locale de Specialitate în Domeniul Învățământului din Bălți, Cahul, Orhei și Criuleni în cadrul proiectului "Suport pentru incluziunea copiilor refugiați în instituțiile de învățământ din Republica Moldova", implementat de CIDDC în parteneriat cu APSCF, în programul de granturi al proiectului "Sprijin pentru refugiați sub umbrela APSCF", cu suportul financiar al donatorului Diakonie Katastrophenhilfe.

2. SARCINI ȘI LIVRABILE

Consultantul-facilitatorul va avea următoarele sarcini și responsabilități:

- Elaborarea conceptului programului de analiză tranzacțională (1 program include 6 sesiuni);

- Livrarea a două programe de formare (1 program pentru Educatori, metodiști și directori IET și 1 program pentru Cadre didactice și de conducere de la treapta primară, gimnazială, liceală, psihologi școlari);

- Participarea la ședințele de lucru privind organizarea programului de formare;

- Menținerea comunicării cu profesioniștii din sectorul educației instruiți între sesiuni;

- Evaluarea pre și post instruire a persoanelor instruite;

- Elaborarea rapoartelor în urma desfășurării programului de formare, conform modelului oferit de CIDDC

- Respectarea cerințelor menționate în acești Termeni de Referință în timp util și la cele mai înalte standarde.

3. TERMENUL DE REALIZARE ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

Serviciile urmează să fie realizată în perioada noiembrie 2022 - martie 2023.

Consultantul va prezenta oferta financiară conform modelului: I. Date despre aplicant/ofertant: nume/ prenume, telefon, email,documente anexate la această ofertă, care confirmă eligibilitatea ofertantului (a se vedea dosarul aplicantului). II. Oferta financiară în lei moldovenești, incluzând suma brută ( din aceasta vor fi reținute contribuțiile şi impozitele achitate de aplicant conform legislației în vigoare. Suplimentar se va calcula și achita fondul social – 24%) , cu specificarea unui preț fix total pentru livrabile (atelier, agendă, raport) însoțită de o defalcare a costurilor.

4. CALIFICĂRI ȘI ABILITĂȚI

· Competențe de valorizare a demnității umane, drepturilor omului și diversității;

· Studii universitare în domenii relevante;

· Cunoașterea cadrului legal în domeniul educației și a drepturilor copilului;

· Cunoștințe și experiență de aplicare a abordării bazate pe drepturile copilului;

· Experiență în elaborarea și facilitarea cursurilor de instruire bazate pe principiile și tehnicile analizei tranzacționale;

· Abilități analitice, capacitatea de a sintetiza și de a prezenta cu claritate procese și aspecte complexe abordate în cadrul cursului și în documentele scrise (agende, rapoarte);

· Abilități de lucru în echipă;

· Cunoașterea limbilor română (excelent).

5. DOSARUL APLICANTULUI ȘI PROCEDURA DE SELECTARE

Toate ofertele trebuie să conțină:

  • CV-ul actualizat incluzând date privind experiența în domeniu;
  • Copia documentelor ce atestă studiile/ expertiza în domeniu.
    Conceptul cursului/ programului de analiză tranzacțională ce urmează a fi livrat specialiștilor în educație
  • Oferta financiară.

Selecția consultanților-formatori se bazează pe angajamentul nostru ferm cu privire la protecția copilului față de toate formele de violență în cadrul proiectelor și activităților CIDDC, precum și în afara organizației. CIDDC are o politică de protecție a copilului; formatorii selectați vor semna o declarație prin care se vor angaja să respecte prevederile acesteia.

Selecția se va realiza în două etape:

Într-o primă etapă, eliminatorie, CIDDC va evalua, pe baza documentației transmise, admisibilitatea candidaturilor sub aspectul îndeplinirii următoarelor cerințe:

  • respectarea termenului limită pentru depunerea dosarului;

· respectarea documentației de înscriere indicate în termenii de referință.

În a doua etapă se vor examina candidații preselectați din prima etapa, urmărind îndeplinirea de către aceștia a calificărilor si abilitaților solicitate. Aplicațiile vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:

Criteriu

Pondere

Experiența consultantului-facilitator în prestarea serviciilor solicitate

30%

Conceptul cursului/ programului de analiză tranzacțională ce urmează a fi livrat specialiștilor în educație

40%

Experiență de aplicare a abordării bazate pe drepturile copilului

10%

Oferta financiară

20%

Dosarul va fi prezentat în format electronic la adresa de email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. cu mențiunea„Consultant analiză tranzacțională” până la data de 8 noiembrie 2022, ora 18:00.

Dosarele incomplete sau expediate după termenul limită nu vor fi evaluate.

Pentru informații adiționale, nu ezitați să ne scrieți la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Notă: CIDDC prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Prin expedierea dosarului, dvs., sunteți de acord că datele dvs. personale vor fi utilizate în procesul de recrutare. Documentele ce conțin date cu caracter personal se vor păstra doar pentru perioada de recrutare.

Read more... 

Program de formare Leadership Sistemic pentru personalul de conducere din învățământul general din municipiul Chișinău

Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) în parteneriat cu Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinău, cu suportul Salvați Copiii România, anunță, pe parcursul anului de studii 2022-2023, desfășurarea Programului de formare Leadership Sistemic.

Programul este adresat personalului de conducere de la toate treptele de școlaritate din învățământul general din municipiul Chișinău.

Pe lângă viziunea managerială care presupune crearea și implementarea unor procese și roluri care să servească obiectivele organizației, ca lideri este nevoie sa învățăm să privim întregul – să ne uităm la instituția din care facem parte ca o rețea, o comunitate de oameni cu diferite roluri (cadre didactice, personal auxiliar, elevi, părinți etc.) care au nevoie să se simtă văzuți, incluși și valorizați ca ființe umane pentru a putea să se conecteze unii cu ceilalți într-un mod care să faciliteze fluxul de încredere și motivație.

Precum o pădure și o instituție are ecologia proprie – niște principii organice care susțin ca în grupul social să fie posibil acest flux de încredere și motivație. Când ne uităm la ecologia unei păduri, putem vedea practic cum de funcționarea sănătoasă a sistemului depind diversitatea, abundența, frumusețea și nu numai.

Uitându-ne în acest mod la organizațiile din care facem parte, putem vedea performanța ca un atribut al calității interacțiunilor dintre părțile sistemului. Precum o pădure frumoasă și sănătoasă, leadershipul sistemic ne invită sa observăm cum, atunci când este sănătos, întregul este cu adevărat mai mare decât suma părților sale. Valoarea pe care o creăm în sistemele umane este strâns legată de sănătatea culturii organizaționale, a apartenenței.

Apartenența și modul în care ca lideri gestionăm conștient această nevoie cu discernământ și compasiune este tematica cursului “Leadership Sistemic”.

O instituție in care oamenii își găsesc cu ușurință locul, în care oamenii se simt respectați ca ființe umane, în care comunicarea poate fi făcută cu compasiune – fără a judeca persoanele din interiorul sau din exteriorul sistemului, este o instituție care pe lângă obiectivele cantitative își propune să acționeze coerent în sprijinul creării unei apartenențe sigure, a unei culturi organizaționale care să susțină performanța.

Ca lideri sistemici începem să vedem întregul punându-ne câteva întrebări despre ce nu se vede, însă se simte:
Cum este climatul emoțional pe la noi?
Cum își găsesc oamenii nou-veniți locul în grup? Cum primim noi acești nou-veniți?
Cine se simte marginalizat în această instituție?
Ce evenimente dificile din trecut încă ne direcționează deciziile?
Care este relația noastră cu reputația noastră ca instituție? Ce efect are reputația asupra apartenenței membrilor?
Când vine vorba de schimbare, cum anume judecăm contextul sau persoanele care fie își doresc schimbare sau rezistă schimbării?

Orar formări online: 03 noiembrie, 12 decembrie (orele 14.00-17.00)
Doritorii/doritoarele de a participa la program se pot înregistra până la 1 noiembrie 2022, accesând linkul de mai jos:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVnMyR7IAtfZzy9Cpuawz8ciVmlRGzl7f-3X6_L87tWsFwOQ/viewform?usp=sf_link

Despre formatori:

Oana Tănase este coach profesionist cu o experiență în domeniu de 8 ani. Înainte de a deveni coach, a activat 6 ani în industria software unde a coordonat procese de vânzare consultativă. După mai bine de 10 ani petrecuți în organizații, a decis să își asume un nou rol – acela de coach și facilitator. Din acest spațiu susține creșterea și transformarea sustenabilă a organizațiilor, principalele arii de competență fiind facilitarea sistemică, coaching executiv și constelații organizaționale.

Din 2017 Oana este partener și facilitator în cadrul Coaching Constellations Romania – companie afiliată la organizația internațională cu același nume. Alături de Doru Curteanu, Oana facilitează o bogată experiență de învățare menită să formeze atât coachi, cât și specialiști din domeniul resurselor umane și dezvoltării organizaționale în a folosi constelațiile organizaționale și facilitarea sistemică pentru a spori gradul de eficacitate a programelor de dezvoltare umană și organizațională.

Doru Curteanu este coach pentru echipe și lideri acreditat la nivelul Master Practitioner de către European Mentoring and Coaching Council. El este doctor în management și, timp de 10 ani, a predat cursurile de Management al proiectelor și Managementul resurselor umane la Academia de Studii Economice din București. Apoi și-a continuat cariera în domeniul trainingului, coachingului și consultanței manageriale pentru organizații economice și non-profit. Doru facilitează dezvoltarea sănătoasă a echipelor și organizațiilor, principalele arii de competență fiind leadershipul, coachingul de echipă și facilitarea constelațiilor sistemice familiale si organizaționale.

Din 2017 Doru este partener și facilitator în cadrul Coaching Constellations Romania – companie afiliată la organizația internațională cu același nume. Alături de Oana Tanase, Doru facilitează o bogată experiență de învățare menită să formeze atât coachi, cât și specialiști din domeniul resurselor umane și dezvoltării organizaționale în a folosi constelațiile organizaționale și facilitarea sistemică pentru a spori gradul de eficacitate a programelor de dezvoltare umană și organizațională.

Participarea la program este confirmată prin certificat în vederea completării portofoliului de dezvoltare profesională.

Read more... 

Contacts

Address: 15, E. Coca street, Chisinau, Republic of Moldova, MD-2008

Phone./Fax: (+373 22) 747813, 716598, 744600

Email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Media partner:

Portalul CIVIC.MD: Activitati ONG, anunturi, granturi, job-uri, voluntariat, evenimente

Ambasadorul 2%

Sustin 2%!

Top of Page