CIDDC - Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova

Ultimile știri 3

Aproape 400 de cadre didactice, manageriale, psihopedagogi/e, masteranzi și masterande, studenți și studente la pedagogie au participat la Seminarul științifico-practic „Educația privind drepturile copilului în Republica Moldova”

Pe data de 16 noiembrie 2022 s-a desfășurat Seminarul științifico-practic „Educația privind drepturile copilului în Republica Moldova”. Evenimentul a inclus patru ateliere tematice de formare ce au scopul să prevină riscurile față de copii în instituțiile de educație și învățământ, a fost organizat de Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) în parteneriat cu Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, cu suportul financiar oferit de Fundația ERIKS Development Partner. În total, la cele patru ateliere au participat 380 de profesori și profesoare, studenți și studente, masteranzi și masterande.

Cele patru ateliere tematice – „Prevenirea violenței asupra copilului prin metoda «Fir de nisip»”, „Aplicația interactivă «Provocările lui Dragoș»”, „Politica de Protecție a Copilului în instituția de învățământ”, „Educația prin, pentru și despre drepturile copilului” – au fost facilitate de Iulia Drozdov, psihologă; Diana Postu-Blăjinu, psihologă; Viorica Adăscăliță, conferențiară universitară; Iosif Moldovanu, consultant în drepturile copilului, coach.

Metoda „Fir de nisip” este gândită pentru adolescenţii/tele de 12-18 ani şi constă dintr-o discuţie de grup, moderată de o persoană adultă, în baza unei proiecţii video

40 de studente în pedagogie, masterande, profesioniști și profesioniste care sunt în proces de calificare suplimentară au participat la atelierul „Prevenirea violenței asupra copilului prin metoda «Fir de nisip»”. Vezi galeria foto din timpul atelierului.

Iulia Drozdov, psihologă și facilitatoarea atelierului „Prevenirea violenței asupra copilului prin metoda «Fir de nisip»”, a menționat că diversitatea grupurilor de lucru (două la număr, atât ca vârstă, cât și ca experiență pedagogică) a contribuit la un spațiu larg de schimb de experiență și opinii între participanți și participante.

„Discuțiile s-au bazat pe partea practică de a metodei «Fir de nisip». Au fost prezentate situații de abuz și violență din școală și au avut loc reflecții despre cum cadrele didactice trebuie să intervină în aceste situații.

Fiecare grup dintre cele două grupuri a simulat exeperiența de copil/elev, a reflectat și a discutat în baza unei proiecții video din cadrul programului «Fir de nisip».

Ulterior, participanții/tele au reflectat în calitate de adult despre beneficiile și riscurile utilizării acestei metode”, a adăugat Iulia Drozdov.

Metoda „Fir de nisip” este gândită pentru adolescenţii/tele de 12-18 ani şi constă dintr-o discuţie de grup, moderată de o persoană adultă, în baza unei proiecţii video. Metoda poate fi utilizată de diriginţi, psihologi, profesori la toate disciplinele școlare, în cadrul activităţilor curriculare şi extracurriculare pentru formarea competențele emoționale și sociale.

Aplicația „Provocările lui Dragoș” are scopul să încurajeze copiii cu vârste cuprinse între 7 și 12 ani să discute despre violența asupra copiilor

Peste 40 de cadre didactice, studente și masterande au participat la atelierul „Aplicația interactivă «Provocările lui Dragoș»”. Vezi galeria foto din timpul atelierului.

Diana Postu-Blăjinu, facilitatoarea atelierului, a menționat că participantele au manifestat interes pentru tematica abordată.

„În cadrul atelierului, participantele au discutat despre procedura de raportare a cazurilor suspecte de abuz. Au prezentat cazuri ale unor copiii din comunitatea lor, care se confruntă cu abuzuri emoționale, fizice sau neglijare. Au discutat despre crearea unui mediu sigur în clasă, pentru a predispune copiii la discuție: exprimarea gândurilor și emoțiilor. Au analizat cum poate fi aplicată metoda «Provocările lui Dragoș»” în lucrul cu copiii și adulții: părinți și cadre didactice. Au analizat unele riscuri pe care le implică aplicarea metodei: reacții emoționale ale copiilor, care sunt dificil de gestionat, manifestate prin comportamente (plâns, comportament de revindecare), neimplicarea unor copii în discuție. Au adus în discuție necesitatea unei continuități în educația copiilor: ceea ce încep la școală să fie continuat în familie și invers. Au menționat necesitatea unei conlucrări continue între cadre didactice și părinți. În acest context, au explorat posibilitățile de implicare a părinților în viața comunității”, a explicat Diana Postu-Blăjinu.

Aplicația „Provocările lui Dragoș” este destinată copiilor cu vârste cuprinse între 7 și 12 ani. Această metodă este utilă în abordarea subiectelor sensibile și are ca scop să încurajeze discuțiile despre violența asupra copiilor. Cu ajutorul acestei aplicații, cadrele didactice pot ajuta copiii să recunoască diverse forme ale abuzului, să afle cum se pot comporta în situaţii riscante pentru ei şi să identifice persoane de încredere.

Politica de Protecție a Copilului în instituția de învățământ, un subiect actual atât pentru managerii școlari, cât și pentru studenți și studente la pedagogie

Aproape 50 de cadre didactice, manageriale, psihopedagogi/e și stundente au participat la atelierul „Politica de Protecție a Copilului în instituția de învățământ”. Vezi galeria foto din timpul atelierului.

Viorica Adăscăliță, conferențiară universitară și facilitatoarea atelierului, a menționat că acest subiect este actual atât pentru managerii din instituțiile de învățământ (analizează efectele și utilitatea Politicilor de protecție deja existente în școală și necesitatea de reactualizare a acestora), cât și pentru studenții, studentele ciclului I și II (master) care vor să fie deja pregătiți/te metodologic și practic pentru activitatea profesională. Astfel de evenimente asigură aceste obiective.

„Atelierul a fost un proces interesant, participativ, cu schimb de opinii, experiențe. Totodată, a fost un proces plăcut și din perspectiva locației: sălile universității, unde am desfășurat activitatea, predispun, prin dotarea tehnică, mobilier, diversitatea culorilor, spre activitatea interactivă și demonstrează cum arată un spațiu educațional prietenos celor care interacționează”, a menționat Viorica Adăscăliță.

250 de cadre didactice și manageriale au participat la atelierul „Educația prin, pentru și despre drepturile copilului”

Atelierul „Educația prin, pentru și despre drepturile copilului”, facilitat de către Iosif Moldovanu, consultant în drepturile copilului cu experiență de peste 30 de ani, coach, s-a desfășurat online. 250 de cadre didactice, manageriale ș.a au participat la acest atelier și au împărtășit experiențe și practici de realizare, promovare și apărare a drepturilor copilului în procesul educațional. Vezi galeria foto din timpul atelierului.

„E îmbucurător faptul că evenimentul a înregistrat un număr mare de participanți/te. Asta demostrează încă o dată că tematica atelierului este una actuală și necesară”, a menționat Iosif Moldovanu.

Participanții/tele au discutat despre cele trei dimensiuni ale învățării drepturilor omului: Educație prin prisma Drepturilor Omului, Educație pentru Drepturile Omului, Educație despre Drepturile Omului. Au reflectat despre drepturi ca o relație între titularii de obligații și titularii de drepturi, despre cele două mecanisme prin care se realizează drepturile: Participarea și Responsabilitatea, și au reflectat despre cum copiii/elevii își cer drepturile de la conducerea școlii, cadrele didactice și despre ce fac conducerea, cadrele didactice pentru a realiza drepturile copiilor.

Au reflectat despre esența procesului educațional: fiecare copil să se simtă în siguranță, să fie tratat cu respect, demnitate pentru ceea ce trăiește și pentru mediul în care se naște și se dezvoltă.

Au împărtășit cu care dintre cele trei dimensiuni le este mai ușor să se conecteze ca adulți, care este cea mai recentă experiență de învățare referitor la drepturile copilului, ce abordare didactică practică: învățarea prin, pentru sau despre drepturile copilului; ce dificultăți întâmpină în educația referitor la drepturile copilului.

În cadrul atelierului au fost abordate și subiecte ca toleranța la ambiguitate și acceptarea oamenilor diferiți; fenomenul bullyingului și rolul adulților în procesul de prevenirea fenomenului; importanța parteneriatului cadre didactice-părinți și metode de colaborare cu părinții pentru a găsi soluții bazate pe drepturile copilului; modalități prin care profesorii și profesoarele îi pot învăța pe copii să folosească drepturile; conștientizarea faptului că și cadrele didactice au nevoie de suport și este important să exprime această nevoie către prieteni, comunitate, profesioniști.

Seminarul științifico-practic „Educația privind drepturile copilului în Republica Moldova” s-a desfășurat în contextul Zilei Universale a Drepturilor Copilului, marcate anual la 20 noiembrie, atunci când a fost adoptată Convenția privind Drepturile Copilului de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite, în 1989, și ratificată de Republica Moldova la 12 decembrie 1990.

Din momentul ratificării acestei Convenții, Republica Moldova și-a asumat mai multe angajamente față de copii. Unul dintre acestea este educația privind drepturile copilului atât pentru copii, cât și pentru profesioniștii care lucrează cu sau pentru copii.

Convenția privind Drepturile Copilului este documentul în baza căruia Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului își realizează misiunea, își exprimă viziunea și își susține valorile.

Read more... 

Program de formare: Suport emoțional în depășirea experiențelor dureroase

Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) în parteneriat cu APSCF, Ministerul Educației și Cercetării și OLSDÎ Bălți, Cahul, Criuleni și Orhei, în cadrul programului de granturi al proiectului "Sprijin pentru refugiați sub umbrela APSCF", cu suportul financiar al donatorului Diakonie Katastrophenhilfe anunță desfășurarea pe parcursul anului de studii 2022-2023 a Programului de formare referitor la suportul emoțional în depășirea experiențelor dureroase.

Programul este adresat personalului didactic și de conducere de la toate treptele de școlaritate din învățământul general din municipiul Bălți și raioanele Cahul, Criuleni, Orhei.

Participanții, urmare a programului, vor explora, într-un mediu sigur și incluziv, următoarele întrebări:

- Cum putem să ne raportăm la o experiența dureroasă care implică foarte multe pierderi și să continuăm să ne bucurăm de viața?

- Cum putem să ne bucurăm de viață și să evităm epuizarea emoțională a propriului sistem de răspuns la stres în condițiile în care asistăm copiii care sunt expuși la trauma războiului?

- Care sunt resursele (interne și externe) de care avem nevoie pentru a evita epuizarea emoțională?

- Cum să ne redobândim sentimentul de siguranță într-un context de viață impredictibil asupra căruia avem/ nu avem nici un control?

- Cum putem să ne bucurăm de viața si de ceea ce avem în prezent?

- Cum ajutăm copiii să facă față lumii răsturnate de experiența războiului?

- Cum putem să ajutăm copiii care au trecut prin experiența războiului să își restabilească sentimentul de siguranță?

- Cum le vorbim copiilor despre ceea ce li se întâmplă?

- Cum îi ajutăm pe copii să reducă simptomele impactului traumatic și să descarce energia care hrănește aceste simptome?

- Cum îi ajutăm pe copii să se integreze într-un grup deja format, să se simtă în siguranță la școală și să învețe?

Sunt create două grupuri de participanți:

Grup nr. 1: Educatori, metodiști, directori IET

Vor avea loc 6 ateliere online în perioada noiembrie 2022 – martie 2023

Doritorii de a participa la program se pot înregistra până la 20 noiembrie 2022, accesând linkul de mai jos:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRGmq3qta_tncIwLfcX5wlyiKoTQkTO73YfNaSSzzKHmD6UA/viewform?usp=pp_url

Grup 2 Cadre didactice și de conducere de la treapta primară, gimnazială, liceală, psihologi școlari, specialiștii OLSDÎ

Vor avea loc 6 ateliere online în perioada noiembrie 2022 – martie 2023

Doritorii de a participa la program se pot înregistra până la 20 noiembrie 2022, accesând linkul de mai jos

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWGorXJprHPtp1XTvadNer6Pp4_YUTaXZpLCsSmxr_FLz1aw/viewform?usp=pp_url

Participarea la program este confirmată prin certificat în vederea completării portofoliului de dezvoltare profesională.

Cine sunt formatorii programului?

Sunt Sorina Petrica, psiholog clinician și psihoterapeut cu o practică clinică de peste 15 ani. Din 2013, sunt și formator în cadrul Asociației Multiculturale de Psihologie și Psihoterapie, unde susțin mai multe module de formare – printre care și cel de intervenție psihologică în traumă.

Am convingerea că o situație de suferință comună care implică și pierderi mari are forța să ne deschidă mai mult unii către alții, să ne determine să ne privim altfel decât prin prisma stereotipurilor și a prejudecăților pe care le-am folosit până acum.

Sunt Iosif Moldovanu, consultant, facilitator și coach, cu o experiență de peste 30 de ani în promovarea drepturilor copilului în diverse medii culturale, în educația formală și cea nonformală.

Am facilitat programe de formare pentru educatori, profesori și directori în domeniul educației pentru drepturile omului/ copilului, formarea competențelor pentru cultură democratică, participarea copilului în procesul decizional, comunicarea nonviolentă, politica de protecție a copilului etc.

Read more... 

Termeni de Referință. Achiziționare servicii de consiliere psihologică/ psihoterapie pentru copiii și părinții refugiați care își fac studiile în instituțiile de învățământ din Bălți, Cahul, Orhei și Criuleni

1. CONTEXT

Centrul de informare și documentare pentru Drepturile Copilului (CIDDC) este o organizație nonguvernamentală, fondată în 1999. Inspirăm adulții să asculte vocea fiecărui copil și colaborăm cu copiii, familiile, autoritățile, serviciile publice și societatea civilă pentru a elabora și aplica soluții bazate pe drepturile copilului. Pentru mai multe informații, accesați www.drepturilecopilului.md.

CIDDC oferă sprijină psiho-emoțional copiilor pentru a se integra în instituțiile de învățământ din Republica Moldova prin:

‒ ședințe de consiliere/ terapie acordate copilului refugiat;

‒ ședințe de consiliere cu părinții copilului/ copiilor refugiați;

‒ ședințe cu cadrele didactice (educator, învățător, profesor) din instituțiile de învățământ frecventate de copii-refugiați.

Serviciile de consiliere psihologică/ psihoterapie vor fi prestate în cadrul proiectului "Suport pentru incluziunea copiilor refugiați în instituțiile de învățământ din Republica Moldova", implementat de CIDDC în parteneriat cu APSCF, în programul de granturi al proiectului "Sprijin pentru refugiați sub umbrela APSCF", cu suportul financiar al donatorului Diakonie Katastrophenhilfe.

2. SARCINI ȘI RESPONSABILITĂȚI

Psihologul selectat va avea următoarele sarcini și responsabilități:

- să ofere asistență psihologică (ședințe de consiliere psihologică/ psihoterapie), sensibilă la nevoile copilul sau părintele/îngrijitorul copilului, cadrului didactic din raionul său (Bălți, Cahul, Orhei, Criuleni);

- să informeze beneficiarul cu privire la condițiile prestării serviciilor psihologice (scop, durată, beneficii, riscuri, limite);

- să organizeze spațiul în care se află în momentul realizării ședinței de consiliere psihologice/ psihoterapie, astfel încât să asigure respectare a confidențialității și secretului profesional;

- să anunțe CIDDC și autoritățile competente în cazul în care beneficiarul a semnalizat intenția clară de a-și produce o vătămare gravă sie (suicid) sau altor persoane, pentru a le implica în rezolvarea situației (confidențialitatea în aceste situații, conform legislației Republicii Moldova, nu este aplicabilă);

- să participe la ședințele de lucru/ sesiunile de supervizare referitoare la serviciile de consiliere psihologică;

- să completeze și expedieze CIDDC documentația de proiect (acordul de prestare a serviciilor psihologice încheiat cu părintele/ cadrul didactic; jurnalul de evidență a serviciilor psihologice prestate), conform modelului expediat de CIDDC.

3. TERMENUL DE REALIZARE ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

Serviciile urmează să fie realizată în perioada noiembrie 2022 - martie 2023.

Psihologul va prezenta oferta financiară conform modelului: I.Date despre ofertant: nume/ prenume, telefon, email, documente anexate la această ofertă, care confirmă eligibilitatea ofertantului (a se vedea dosarul aplicantului). II. Oferta financiară în lei moldovenești, incluzând suma brută din aceasta vor fi reținute contribuțiile şi impozitele achitate de aplicant conform legislației în vigoare. Suplimentar se va calcula și achita fondul social – 24%), cu specificarea prețului pentru 1 ședință de consiliere psihologică (indicând durata ședinței).

Psihologul va fi plătit prin virament bancar în MDL după livrarea serviciilor solicitate. Detaliile cu referire la plată vor fi stipulate în contractul de prestări servicii semnat între părți.

4. CERINȚE FAȚĂ DE APLICANȚI

· Competențe de valorizare a demnității umane, drepturilor omului și diversității;

 • Studii superioare în domeniul psihologiei;

· Cunoștințe sau experiență de lucru cu copiii/ adulții aflați în situație de criză sau care au trecut prin evenimente traumatice, constituie un avantaj;

· Experiență de prestare a serviciilor de consiliere psihologică/ psihoterapie, minim 3 ani;

 • Cunoașterea limbilor română (excelent) și rusă (excelent).

5. DOSARUL APLICANTULUI ȘI PROCEDURA DE SELECTARE

Toate ofertele trebuie să conțină:

 • CV-ul actualizat incluzând date privind experiența în domeniu;
 • Copia documentelor ce atestă studiile/ expertiza în domeniu;
 • Oferta financiară.

Selecția aplicantului (psihologului) se bazează pe angajamentul nostru ferm cu privire la protecția copilului față de toate formele de violență în cadrul proiectelor și activităților CIDDC, precum și în afara organizației. CIDDC are o politică de protecție a copilului; Psihologii selectați vor semna o declarație prin care se vor angaja să respecte prevederile acesteia.

Selecția se va realiza în două etape:

Într-o primă etapă, eliminatorie, CIDDC va evalua, pe baza documentației transmise, admisibilitatea candidaturilor sub aspectul îndeplinirii următoarelor cerințe:

· respectarea termenului limită pentru depunerea dosarului;

· respectarea documentației de înscriere indicate în termenii de referință.

În a doua etapă se vor examina candidații preselectați din prima etapa, urmărind îndeplinirea de către aceștia a calificărilor si abilitaților solicitate. Aplicațiile vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:

Criteriu

Pondere

Experiența psihologului în prestarea serviciilor solicitate

50%

Cunoștințe sau experiență de lucru cu copiii/ adulții aflați în situație de criză sau care au trecut prin evenimente traumatice

20%

Oferta financiară

30%

Dosarul va fi prezentat în format electronic la adresa de email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. cu mențiunea„Servicii psihologice pentru copii-refugiați” până la data de 10 noiembrie 2022, ora 18:00.

Dosarele incomplete sau expediate după termenul limită nu vor fi evaluate.

Pentru informații adiționale, nu ezitați să ne scrieți la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Notă: CIDDC prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Prin expedierea dosarului, dvs., sunteți de acord că datele dvs. personale vor fi utilizate în procesul de recrutare. Documentele ce conțin date cu caracter personal se vor păstra doar pentru perioada de recrutare.

Read more... 

Termeni de Referință. Concurs de selectare de consultanți-formatori pentru dezvoltarea capacităților profesioniștilor din sectorul educație în vederea sprijinirii incluziunii copiilor refugiați în instituțiile de învățământ din RM

1. CONTEXT

Facilitarea accesului la educație și incluziunea copiilor refugiați, este deopotrivă un drept în sine și un mijloc indispensabil pentru exercitarea altor drepturi ale copilului. Educația constituie factorul de bază în crearea și transmiterea de noi cunoștințe și valori, contribuie la dezvoltarea personală și profesională, la creșterea calității vieții și la participarea la viața socială și economică a țării gazdă. Activitățile educaționale au, inclusiv rolul de a readuce starea de normalitate și rutină în viața copiilor și adolescenților refugiați.

Conștientizând necesitatea acordării de sprijin specializat și orientat copiilor refugiați şi familiile lor către soluționarea nevoilor educaționale, psihologice, recreative și a altor nevoi specifice, Centrul de informare și documentare pentru Drepturile Copilului (CIDDC) sprijină profesioniștii din sectorul educație (cadre didactice și manageriale din învățământul preșcolar, primar și secundar general) să integreze copiii refugiați în instituțiile de învățământ din Republica Moldova prin:

‒ dezvoltarea/consolidarea capacităților profesioniștilor din educație de a aborda tema războiului cu copiii și de a le gestiona emoțiile;

‒ dezvoltarea/consolidarea capacităților profesioniștilor din educație de a preveni și răspunde la discriminarea și bullying-ul copiilor refugiați și a altor copii;

‒ dezvoltarea/consolidarea capacităților profesioniștilor din educație de a sprijini emoțional părinții, inclusiv pe cei refugiați, și de a le consolida abilitățile parentale prin sesiuni tematice de parenting.

Activitățile se realizează în parteneriat cu Organele Locale de Specialitate în Domeniul Învățământului, în cadrul proiectului "Suport pentru incluziunea copiilor refugiați în instituțiile de învățământ din Republica Moldova", implementat de CIDDC în parteneriat cu APSCF, în programul de granturi al proiectului "Sprijin pentru refugiați sub umbrela APSCF", cu suportul financiar al donatorului Diakonie Katastrophenhilfe.

CIDDC este o organizație nonguvernamentală, fondată în 1999. Inspirăm adulții să asculte vocea fiecărui copil și colaborăm cu copiii, familiile, autoritățile, serviciile publice și societatea civilă pentru a elabora și aplica soluții bazate pe drepturile copilului. Pentru mai multe informații, accesați www.drepturilecopilului.md .

2. SARCINI ȘI LIVRABILE

Consultantul-facilitatorul va avea următoarele sarcini și responsabilități:

- Elaborarea conceptului și a agendei pentru instruiri;

- Pregătirea materialelor care urmează a fi utilizate în cadrul cursurilor;

- Elaborarea și aplicarea unui chestionar de evaluare inițială și finală.

- Evaluarea nevoilor de formare a specialiștilor care urmează să fie instruiți (în primul atelier);

- Facilitarea atelierelor de formare și de follow-up cu durata de 3-4 ore, în format online (utilizând aplicația Zoom), pentru cca 80 persoane per atelier;

- Participarea la ședințele de lucru privind organizarea atelierelor de formare;

- Menținerea comunicării cu beneficiarii instruiți între sesiuni;

- Elaborarea rapoartelor în urma desfășurării atelierelor de formare şi a celor de follow-up, conform modelului oferit de CIDDC;

- Respectarea cerințelor menționate în acești Termeni de Referință în timp util și la cele mai înalte standarde.

Notă: Materialele și atelierele vor fi livrate în limba română și limba rusă.

3. TERMENUL DE REALIZARE ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

Serviciile urmează să fie realizată în perioada noiembrie 2022 - martie 2023.

Consultantul facilitator va prezenta oferta financiară conform modelului: I. Date despre aplicant/ofertant: nume/ prenume, telefon, email,documente anexate la această ofertă, care confirmă eligibilitatea ofertantului (a se vedea dosarul aplicantului). II. Oferta financiară în lei moldovenești, incluzând suma brută ( din aceasta vor fi reținute contribuțiile şi impozitele achitate de aplicant conform legislației în vigoare. Suplimentar se va calcula și achita fondul social – 24%) , cu specificarea unui preț fix total pentru livrabile (atelier, agendă, raport) însoțită de o defalcare a costurilor.

Consultantul-facilitator va fi plătit prin virament bancar în MDL după livrarea serviciilor solicitate. Detaliile cu referire la plată vor fi stipulate în contractul de prestări servicii semnat între părți.

4. CALIFICĂRI ȘI ABILITĂȚI

· Competențe de valorizare a demnității umane, drepturilor omului și diversității;

 • Studii universitare în domenii relevante;

· Cunoașterea cadrului legal în domeniul educației și a drepturilor copilului;

· Cunoștințe și experiență de aplicare a abordării bazate pe drepturile copilului;

 • Experiență în elaborarea și facilitarea cursurilor de instruire;

· Abilități analitice, capacitatea de a sintetiza și de a prezenta cu claritate procese și aspecte complexe abordate în cadrul cursului și în documentele scrise (agende, rapoarte);

· Bune abilități de organizare a timpului și sarcinilor, capacitate de a respecta termene limită;

 • Abilități de lucru în echipă;

· Cunoașterea limbilor română (excelent) și rusă (excelent pentru formatorii grupurilor de profesioniștii din instituțiile de învățământ cu predare în rusă; mediu pentru formatorii grupurilor de profesioniștii din instituțiile de învățământ cu predare în română).

5. DOSARUL APLICANTULUI ȘI PROCEDURA DE SELECTARE

Toate ofertele trebuie să conțină:

 • CV-ul actualizat incluzând date privind experiența în domeniu;
 • Copia documentelor ce atestă studiile/ expertiza în domeniu.
 • Viziunea conceptuală a consultantului asupra executării sarcinilor propuse
 • Oferta financiară.

Selecția consultanților-formatori se bazează pe angajamentul nostru ferm cu privire la protecția copilului față de toate formele de violență în cadrul proiectelor și activităților CIDDC, precum și în afara organizației. CIDDC are o politică de protecție a copilului; formatorii selectați vor semna o declarație prin care se vor angaja să respecte prevederile acesteia.

Selecția se va realiza în două etape:

Într-o primă etapă, eliminatorie, CIDDC va evalua, pe baza documentației transmise, admisibilitatea candidaturilor sub aspectul îndeplinirii următoarelor cerințe:

· respectarea termenului limită pentru depunerea dosarului;

· respectarea documentației de înscriere indicate în termenii de referință.

În a doua etapă se vor examina candidații preselectați din prima etapa, urmărind îndeplinirea de către aceștia a calificărilor si abilitaților solicitate. Aplicațiile vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:

Criteriu

Pondere

Experiența consultantului-facilitator în prestarea serviciilor solicitate

40%

Experiență de aplicare a abordării bazate pe drepturile copilului

20%

Viziunea consultantului asupra executării sarcinilor propuse

10%

Oferta financiară

30%

Dosarul va fi prezentat în format electronic la adresa de email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. cu mențiunea„Facilitator instruire incluziune refugiați” până la data de 8 noiembrie 2022, ora 18:00.

Dosarele incomplete sau expediate după termenul limită nu vor fi evaluate.

Pentru informații adiționale, nu ezitați să ne scrieți la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Notă: CIDDC prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Prin expedierea dosarului, dvs., sunteți de acord că datele dvs. personale vor fi utilizate în procesul de recrutare. Documentele ce conțin date cu caracter personal se vor păstra doar pentru perioada de recrutare.

Read more... 

Contacts

Address: 15, E. Coca street, Chisinau, Republic of Moldova, MD-2008

Phone./Fax: (+373 22) 747813, 716598, 744600

Email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Media partner:

Portalul CIVIC.MD: Activitati ONG, anunturi, granturi, job-uri, voluntariat, evenimente

Ambasadorul 2%

Sustin 2%!

Top of Page