CIDDC - Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova

Concurs de selectare a formatorilor pentru instruirea personalului de conducere și didactic din educație

Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova (CIDDC) anunță concurs de selectare a formatorilor pentru instruirea personalului de conducere și didactic din educație (educatori, învățători, profesori, maiștri, directori și directori adjuncți ai instituțiilor de învățământ).

Informaţie generală:

Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova (CIDDC) este o organizație nonguvernamentală ce activează în Republica Moldova de peste 20 de ani. Informăm și instruim ADULȚII să înțeleagă ce nevoi are copilul și ce responsabilități au ei în legătură cu realizarea acestora în familie, la școală sau în alt mediu. Susținem COPIII să-și facă vocea auzită și să influențeze deciziile autorităților. Oferim suport AUTORITĂȚILOR să consulte opinia copilului și să ia decizii în interesul lui. Pentru mai multe informații, accesați drepturilecopilului.md

Obiective:

 • Dezvoltarea/ consolidarea capacităților personalului din învățământul preșcolar de înțelegere a stadiilor de dezvoltare, particularităților de vârstă și individuale ale copiilor, contribuind la formarea imaginii și respectului de sine ale acestora;
 • Dezvoltarea/ consolidarea capacităților instituționale și ale angajaților din instituțiile de învățământ preuniversitar de implementare a standardelor de calitate din perspectiva școlii prietenoase copilului, precum și a standardelor profesionale ale cadrelor manageriale și didactice, astfel încât să-i fie asigurat fiecărui elev un mediu educațional propice de dezvoltare a întregului său potențial intelectual, social, emoțional, fizic și spiritual;
 • Dezvoltarea/ consolidarea capacităților profesioniștilor din educație de implementare a mecanismului intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului;
 • Oferirea de suport metodologic instituțiilor de învățământ, OLSDÎ, MECC, altor autorități publice cu competențe în domeniul educației.

Sarcini şi responsabilităţi:

 • Evaluarea nevoilor de formare;
 • Elaborarea conceptului de instruire;
 • Elaborarea agendei atelierelor de formare;
 • Participarea la toate ședințele de lucru privind organizarea atelierelor de formare;
 • Facilitarea atelierelor de formare;
 • Menţinerea comunicării cu beneficiarii instruiţi între sesiuni;
 • Organizarea atelierelor de feedback;
 • Elaborarea rapoartelor despre rezultatele atelierelor de formare şi a celor de feedback/ follow up.

Calificare și competențe:

 • Studii universitare în domenii relevante;
 • Cunoașterea cadrului legal în domeniul educației și a drepturilor copilului;
 • Înțelegerea și experiență de aplicare a abordării bazate pe drepturile copilului;
 • Experiență în elaborarea și facilitarea cursurilor de instruire;
 • Respect pentru drepturile omului, diversitate culturală și democrație;
 • Abilități de observare, ascultare și cooperare;
 • Responsabilitate, flexibilitate, autoeficacitate;
 • Cunoașterea limbilor română (excelent) și rusă (excelent, mediu).

Selecția formatorilor se bazează pe angajamentul ferm al CIDDC cu privire la protecţia copilului față de toate formele de violență în cadrul proiectelor și activităților, precum și în afara organizației. CIDDC are o politică de protecţie a copilului; formatorii selectați vor semna o declarație prin care se angajează să o respecte.

Dosarul candidatului va include:

 • CV-ul candidatului (ce reflectă expertiza și experiența formatorului);
 • Scrisoare de intenție, inclusiv oferta financiară pentru o zi de formare, maxim o pagină.

Persoanele interesate vor transmite CV-ul și scrisoarea de intenție la adresa de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Data limită de depunere a dosarelor: 13 noiembrie
Numai persoanele selectate pentru interviu vor fi contactate.

Last modified onFriday, 08 November 2019 13:07
Admin

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
back to top

Contacts

Address: 15, E. Coca street, Chisinau, Republic of Moldova, MD-2008

Phone./Fax: (+373 22) 747813, 716598, 744600

Email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Media partner:

Portalul CIVIC.MD: Activitati ONG, anunturi, granturi, job-uri, voluntariat, evenimente

Ambasadorul 2%

Sustin 2%!

Top of Page